Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Η κάθοδος του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

ΚΥΡ. ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. ( Πραξ. β΄ , 1 – 11 )
Η κάθοδος του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.


«Και ώφθησαν αυτοίς διαμεριζόμεναι γλώσσαι, ωσεί πυρός…και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρξαντο λαλείν ετέραις γλώσσαις .»( Πραξ. β΄,3–4 ).
Πεντηκοστή !
Η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας, εφ’ όσον η έλευση του Παρακλήτου ενεργοποίησε και αποκάλυψε την παρουσία της Εκκλησίας στον κόσμο.
Η εμφάνιση του Παναγίου Πνεύματος εκδηλώθηκε με πύρινες γλώσσες, για να καταδείξει τον αποστολέα του, που είναι ο Χριστός, την αποστολή του, που είναι η μόρφωση του Χριστού στις καρδιές των ανθρώπων, το ομοούσιο των τριών Προσώπων της Αγίας Τριάδας, αφού ο Θεός είναι «πυρ καταναλίσκον» και τη διπλή ενέργεια της διδασκαλίας των Αγίων Αποστόλων, η οποία άλλους ως Φως φωτίζει και άλλους ως φωτιά κατακαίει.
«…γλώσσαι ωσεί πυρός».
Γλώσσαι σαν φωτιά επικάθησαν στις κεφαλές των Αγίων Αποστόλων και πάραυτα η Χάρη του Παναγίου Πνεύματος πλημμύρισε το είναι τους και προσέλαβαν το χάρισμα της γλωσσολαλιάς.

Οι αγράμματοι Μαθητές ξαφνικά έγιναν γλωσσομαθείς, όργανα Αγιοπνευματικά.
Οι Απόστολοι
, από τη μεγάλη εκείνη στιγμή, αναδεικνύονται φλογεροί κήρυκες της Αλήθειας , γνήσια φερέφωνα του Λόγου, εργάτες της αδιάλειπτης προσευχής.
Η επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά των Αποστόλων πρόσφερε ως δώρο το χάρισμα της καρδιακής προσευχής, της κοινής γλώσσας, της ενότητας.

Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί διαρκώς και παντοιοτρόπως. Η κατασκήνωσή Του στην καρδιά μας την μεταμορφώνει, την αγιάζει, της προσδίδει την αναφαίρετη χαρά, την ποικιλόμορφη ειρήνη, την αληθινή ελευθερία.
Το Άγιο Πνεύμα ενοποιεί τους πιστούς,
ώστε να κατανοούν τη γλώσσα της Εκκλησίας, την Αλήθεια του Λόγου, τη φωνή των Αγίων Πατέρων και να πορεύονται σωστικά.Οι επικλήσεις μας θερμές, ας είναι, στο Πανάγιο Πνεύμα, στον Παράκλητο, ώστε να μας παρακαλεί, να μας παρηγορεί, να μας ενισχύει.-