Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ.11/6. ΑΓΙΟΣ  ΛΟΥΚΑΣ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΡΙΜΑΙΑΣ

Ο  ΙΑΤΡΟΣ   ΚΑΙ  ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ             Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς,Βαλεντὶν Βόϊνο Γιασενέτσκι,γεννήθηκε  τὸ 1877  στὸ   Ποντικάπαιο ( Κέρτς ) τῆς Κριμαίας ἀπὸ θεοσεβεῖς καὶ φιλάνθρωπους  γονεῖς.Δέχτηκε τὰ νάματα τῆς  πίστεως  καὶ τῆς ἀγάπης στὸ Θεὸ καὶ στὸν ἄνθρωπο ἀπὸ νηπιακὴ ἡλικία.Μὲ τὴν εὐφυΐα ἔμφυτη ἐπιλέγει γιὰ σπουδὴ τὴν ἰατρικὴ σχολή,ἔτσι ὥστε νὰ θεραπεὺει σώματα καὶ ψυχές. Ἀναδείχθηκε ἄριστος ἐπιστήμων στὴν ὀφθαλμολογία, μὲ ἔντονη συμμετοχὴ σὲ ἰατρικὰ  συνέδρια, μὲ σημαντικὲς ἔρευνες, μὲ πλούσιο συγγραφικὸ ἔργο, ἀφειδώλευτη  προσφορὰ στοὺς συνανθρώπους του, ἀλλὰ καὶ ἀνελλιπῆ συμμετοχὴ στὴ Λατρευτικὴ καὶ Μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας.
       Τὸ 1921,  ἰατρὸς διάσημος, Καθηγητὴς τοῦ  Πανεπιστημίου  τῆς  Τασκένδης, χειροτονεῖται Ἱερέας τοῦ Ὑψίστου, ἐκπληρώνοντας τὸν ἐνδόμυχο πόθο του. Κι' ἀπ' αὐτὴ τὴ  θέση, ρασοφόρος, εὔτολμα διδάσκει καὶ χειρουργεῖ.
            Τὸ 1923 κείρεταιΜοναχός, μετονομάζεται Λουκᾶς,πρὸς τιμὴ τοῦ Εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ καὶ χειροτονεῖται Ἀρχιερέας. Δυναμικὸς καὶ τολμηρὸς δὲ διστάζει νὰ συγκρουσθεῖ μὲ τὴ σκληρὴ ἐξουσία, ὅταν ἡ Ἐκκλησία διώκεται καὶ διατάσσεται ἡ ἀπομὰκρυνση τῶν  εἰκόνων ἀπὸ τὸ χῶρο τοῦ  χειρουργείου. Ἡ ἄρνησή του ὅμως νὰ χειρουργήσει συγγενῆ κομματικοῦ στελέχους ἐπαναφέρει τὴν εἰκόνα  τῆς Παναγίας στὴ  θέση της.
          Ὡς Ἐπίσκοπος Τασκένδης καὶ Τουρκεστάν, διακρίνεται γιὰ τὴ  δράση του καὶ τὴν ἄγρυπνη φροντίδα του γιὰ τὸ ποίμνιό του. Στόχος του νὰ μὴ χαθεῖ καμιὰ ψυχή, νά ἀναδείξει  τὴν ποίμνη, ποὺ  ὁ  Κύριος τοῦ  ἐμπιστεύθηκε "γωνιὰ  τοῦ Παραδείσου", μέ τούς πιστοὺς Οὐρανοπολίτες   σεσωσμένους. Τοιουτοτρόπως, ὅταν  συλλαμβάνεται μὲσα στὸ σπίτι του  καὶ ἐξορίζεται, ἀφήνοντας τὰ 4 ἀπορφανισθέντα παιδιά του καὶ φυλακίζεται, ἐπὶ 10  ἔτη στὴ Σιβηρία, ὑπομένει βασανιστήρια, μαρτυρικὲς ἀνακρίσεις,ἀλλὰ καὶ ἐνημερώνει συμβουλευτικά τούς Χριστιανούς, ἀποστέλλοντας ἀντίγραφα σχετικά, ὥστε νὰ ἀγρυπνοῦν,διαφυλάσσοντας ἀλώβητη τὴν πίστη τους καὶ ἀδιάπτωτη τὴν ἀγάπη τους στὸν  Κύριο.Ὑποφέρει τὰ πάνδεινα γιὰ τὴν πίστη του στὸ Χριστό, ἀλλὰ εὐφραίνεται ἐσωτερικά.

           Ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Κρασνογιὰρσκ μὲ δυσκολία ἀνοίγει Ναό,καθὼς καὶ στὸ Ταμπώφ, ὅπου ἀπὸ 110 Ἐκκλησίες τὸ 1944 εἶχε μείνει 1.
           Στὴν  Κριμαία τὸ 1946 συναντᾷ   μιὰ ὑποτονικὴ  πνευματικὴ  ζωὴ  καὶ  συγκρούεται  καὶ  πάλι  μὲ  τὴν ἐξουσία στὴν προσπάθεια ἀνύψωσης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος. Τότε ἐγκαταλείπει καὶ τὴν ἰατρικὴ δραστηριότητα, διότι χάνει τὴν ὅρασή του, ἀλλὰ συνεχίζει νὰ δοξολογεῖ τὸ Θεό.
           Στὰ χρόνια του πολέμου ( 1940-1945 ) ὑπηρετεῖ ὡς ἀρχιχειρουργός τοῦ Κόκ-κινου Στρατοῦ.
       Ὁ Σοβιετικὸς χειρουργός, Λουκᾶς, δόκτορας πανεπιστημιακὸς λαμβάνει  πολλὲς  τιμητικὲς διακρίσεις, γιὰ τὸ πλούσιο ἐπιστημονικό του ἔργο, καθὼς  καὶ  τὸ  βραβεῖο Στάλιν, τὸ 1946, 200.000 ρούβλια, τὰ ὁποῖα  διέθεσε γιὰ τὰ ὀρφανά τοῦ πολέμου.Ἡ φήμη του ἁπλώνεται καὶ στὸ ἐξωτερικό.
          Τὰ Χριστούγεννα τοῦ 1960 λειτουργεῖ γιὰ  τελευταία φορά, ἀλλὰ  συνεχίζει  τὸ πύρινο ἀφυπνιστικὸ κήρυγμα.Νιώθει ὅμως,ὅτι πλησιάζει τὸ τέλος τῆς γήϊνης πορείας του καὶ ἀδημονεῖ, ἐὰν θὰ  ἐπιτραπεῖ νὰ ψαλλεῖ  τὸ "Ἅγιος ὁ Θεὸς" κατὰ τὴν ταφή του.
           11Ἰουνίου 1961.Πανέτοιμος ὁ Ἀθλητὴς μαρτυρικὸς Ἀρχιεπίσκοπος παραδίδει τὴν ψυχὴ του πάλλευκη στὰ Χέρια τοῦ Ἀγωνοθέτη Κυρίου γιὰ νὰ λάβει τὸν ἄφθαρτο στέφανο τῆς νίκης καὶ νὰ εὐφραίνεται ἀτελεύτητα. Ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ πάντως ἐνταφίασε τὸν πνευματικό του Πατέρα μὲ κάθε τιμή, ἄφοβα. Καὶ ὁ Κύριος τὸν  ἐτίμησε  δίδοντάς του τὴ θαυματουργικὴ Χάρη.
Τὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τὸν τιμᾷ στὶς 11 Ἰουνίου  καὶ ἐπικαλεῖται τὴν ἀδιάλειπτη πρεσβεία του.
Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι οἰκουμενικὴ καὶ διαθέτει Ἁγίους ἀνὰ τὴν ὑφήλιο. Ὁ Χριστὸς  κατέβηκε στὴ γῆ γιὰ νὰ  ἀνεβάσει τὸν ἄνθρωπο στὸν Οὐρανό, ἀναδεικνύοντας τὸν "κατὰ χάριν " Θεό.Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ μεταμορφώσουν τὸ "κατ' εἰκόνα" σὲ "καθ' ὁμοίωσιν",ἀρκεῖ νὰ διαθέτουν πίστη στὸν ἐνανθρωπήσαντα Κύριο καὶ ἀγάπη πολυδιάστατη, σ' Ἐκεῖνον, ἀλλὰ κατ' ἐπέκταση  καὶ στὸν "πλησίον".
      Μιὰ τέτοια πολυτάλαντη, ἀγωνιστικὴ καὶ νεοφανῆ μορφὴ  εἶναι ὁ Ἅγιος  Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος  Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαίας.-

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

Χαίροις ἐπισκόπων ὁ κοινωνὸς, τῆς Ρωσίας πάσης ὁ θεόσοφος ἰατρὸς, χαίροις τῆς Κριμαίας ὁ θεῖος ποιμενάρχης Λουκᾶ τῶν  Ὀρθοδόξων ὁ νέος Ἅγιος. -