Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014

Ετέχθη Σωτήρ !
Ετέχθη  Σωτήρ !

            Η παρακοή των Πρωτοπλάστων, έκφραση επαναστατική κατά του Θεού και εκδήλωση φιλαυτίας, σηματοδότησε την απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό, την απογύμνωση από την Θεϊκή Χάρη, την απώλεια της επικοινωνιακής παρρησίας με τον Θεό, την θνητότητα και την φθορά.
           Η αγάπη όμως του Τριαδικού Θεού διαφάνηκε πάραυτα με την επινόηση  λυτρωτικού  σχεδίου.
         Η χρονική πληρότητα επέφερε την ενανθρώπηση του Υιού Λόγου. Έγινε ο Υιός του Θεού υιός του ανθρώπου, αφού προσέλαβε εκείνο, που δεν ήταν και δε μετέβαλε αυτό, που ήταν.
         Χριστός επί γης ! Ο Πατέρας ευδόκησε. Ο Υιός ενανθρώπησε. Το Άγιο Πνεύμα συνέργησε.
        Η  συγκατάβαση  του  Θεανθρώπου   εξασφάλισε   την   ανάβαση   του   ανθρώπου. Έγινε ο Θεός άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος Θεός.
        Η Γέννηση του Κυρίου μας έγινε η απαρχή της δικής μας αναγέννησης, της θέωσης.
      Η θέωση καρπός μιας ειλικρινούς ταπείνωσης, μιας θυσιαστικής αγάπης, μιας ενσυνείδητης συμμετοχής στη λατρευτική, μυστηριακή και ασκητική ζωή της  Εκκλησίας, μιας αδιάλειπτης προσευχητικής στάσης ζωής, μιας διαρκούς  μεταστροφικής κίνησης.
   Η θέωση προϊόν μιας υπαρξιακής κένωσης, μιας αυστηρής αυτομεμψίας, μιας πλήρους αυτοσυνειδησίας, μιας πορείας προς την κάθαρση της καρδιάς, στον φωτισμό του νου, στη μέθεξη της θεοποιού ενέργειας του Θεού.
      Η θέωση επίτευγμα της ενέργειας του Θεού και της συνέργειας του ανθρώπου.
     Η  ενανθρώπηση του Κυρίου  κίνηση λυτρωτική, σωστική για τον  άνθρωπο.
   " Ετέχθη Σωτήρ ", λοιπόν. Ας  Τον  υμνολογήσουμε  καρδιακά   και ας αξιοποιήσουμε την προσφορά. Η δυνατότητα της σωτηρίας δεδομένη. Η σωτηρία εφικτή. Ας την επιδιώξουμε.-