Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

Σημεία των καιρών...


ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ…   
 
Το  σύμπαν, δημιούργημα ένσοφο του Θεού. Τα πάντα «εν  σοφία και αγάπη» εποίησε ο ένστοργος Δημιουργός.
Αρχιτέκτονας άριστος,αλλά και Κυβερνήτης τέλειος αναδείχθηκε ο Τριαδικός Θεός.
Όλα, διακρίνονται για την τάξη και αρμονία.
Όλα παρακολουθούνται άγρυπνα και αδιάκοπα.
Όλα λειτουργούν κάτω από την αγαπητική Του φροντίδα και επίβλεψη. Μια αποστροφική Του όμως κίνηση επιφέρει διαταραχές και δυσαρμονίες.
Τελευταία γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων φαινομένων. Κατολισθήσεις φοβερές. Ρήγματα τρομερά. Σεισμοί δυνατοί. Πόλεμοι φρικτοί.
Ατενίζουμε, βιώνουμε τις ταραχές του σύμπαντος και ωχριούμε.
«Ανοίξαντός  Σου  την  χείρα  τα  σύμπαντα    πλησθήσονται   χρηστότητος·
αποστρέψαντος  δε Σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται.» αναφέρει ο ψαλμωδός στον 103ο Ψαλμό.
Το άγρυπνο μάτι του Θεού παρακολουθεί το σύμπαν και λειτουργεί άριστα. Αποστρέφει όμως κάποτε το πρόσωπό Του και προκαλείται πάραυτα ταραχή.
Η λειτουργική διαταραχή του σύμπαντος προκαλεί δέος. Είναι όμως κι αυτή μια εκδήλωση προληπτική, μια κίνηση αγάπης και θύμησης. Μας αγαπάει ακατάπαυστα ο Θεός γι αυτό και «κρούει τον κώδωνα».
Στις κατολισθήσεις των βράχων προηγούνται οι ολισθήσεις των προσώπων.
Τα ρήγματα του εδάφους επακόλουθα των ρήξεων στις σχέσεις μας με το Θεό.
Οι σεισμικές δονήσεις συνέπειες εσωτερικών κατακρημνίσεων.
Η σχέση μας με τον Θεό, σε προσωπική βάση, περνά κρίση.
Οι διαπροσωπικές ανθρώπινες σχέσεις ναυαγούν. Διέξοδος στο  αδιέξοδο η επιστροφή στον Θεό Πατέρα και η βίωση της Ορθόδοξης Ασκητικής, Λατρευτικής και Μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας μας.
Η αυτοκριτική θα προκαλέσει την αυτομεμψία και θα προαγάγει το «τελωνικό φρόνημα.»
Η ταπείνωση, ως θεμέλιο των αρετών, θα επιφέρει τη μετάνοια , την απόφαση δηλαδή ανεπίστροφης πορείας, θα προξενήσει την υπακοή, θα εδραιώσει την ανιδιοτελή και ασύνορη αγάπη, θα διαθερμάνει τις σχέσεις των ανθρώπων, με τον Θεό και τον άνθρωπο.
Και η αποστροφή, λοιπόν, του προσώπου του Θεού από το σύμπαν βρίσκεται μέσα στο αγαπητικό, σωστικό Του σχέδιο.
Οι παντοειδείς διαταραχές ευκαιρίες για ανασυγκρότηση δυνάμεων, για αναθεώρηση απόψεων, για  ουρανόδρομη, σωστική πορεία.
Ας τις  επωφεληθούμε και ας γρηγορήσουμε.-