Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Αγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και Βαπτιστής.ΑΓΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   ο Πρόδρομος. 


Σκεύος εκλογής ο ΙΩΑΝΝΗΣ, δώρο  θεόσδοτο, γίνεται  το  τρυγόνι της ερήμου, το αηδόνι της προσευχής, ο διαπρύσιος κήρυκας της μετανοίας, ο αμείλικτος στηλιτευτής της ακολασίας, ο τύπος της νηστείας, ο δείκτης της ταπείνωσης, ο  Έξαρχος των Προφητών, ο λύχνος του Θεού, ο Βαπτιστής του Υιού, ο Μάρτυρας της  Αλήθειας του Χριστού.-

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ
Προφητών η δόξα και η κρηπίς, ΠΡΟΔΡΟΜΕ  Κυρίου και λυχνία η θεϊκή. Κήρυξ μετανοίας, ανθρώπων ανεδείχθης, ημών των αναξίων, πάντων μνημόνευε.-

Κορωνίδα πάντων των Προφητών, ΠΡΟΔΡΟΜΟΝ  Κυρίου  ΙΩΑΝΝΗΝ  τον Βαπτιστήν. Κήρυκα μετανοίας, ισάγγελον πολίτην, μεσίτην των ανθρώπων, ον  μεγαλύνομεν.-  
         
ΠΡΟΔΡΟΜΕ  Κυρίου  και  Βαπτιστά, λύχνον της ψυχής μου άναψόν  μοι παρακαλώ, ίνα διαλύσει εσκοτισμένον  νουν μου, και καταυγάσει φρένας, Λύχνε  Κυρίου μου.-

ΠΡΟΣΟΜΟΙΟΝ                                   
Των επιγείων Αγγέλων το εγκαλλώπισμα, ερημική  τρυγών  τε, ΙΩΑΝΝΗ  παμμάκαρ. Εδείχθης τε ο λύχνος ο του Θεού, Προφητών το κορύφωμα. Των Ασκητών η ακρότης, κι  η  καλλονή, του  Κυρίου  χαίροις  ΠΡΟΔΡΟΜΕ .-