Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Ο Μέγας Αντώνιος.


                          
17/1  Ο   ΜΕΓΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
-Οσίων  η  κορωνίς –

          Ο δρόμος  προς  την  τελειότητα περνάει  από  την απάρνηση του πλούτου, της  δόξας και του ιδίου θελήματος.
Αυτό   υλοποιεί ο Μέγας  Αντώνιος, αφού  πληγώνεται  από τα  βέλη της αγάπης του Θεού της  Αγάπης.
Στο βάθος της ερήμου ανέρχεται στο ύψος της αγιότητας, αφού κατέρχεται στο βάθος του εαυτού του, βιώνει τη μηδαμινότητά του και ταπεινώνεται, ενώ ταυτόχρονα  υψώνεται  από  το  Θεό  και τους  ανθρώπους. 
            Αγώνας  και  Θεία  Χάρη  συνεργάζονται   και  105  χρονών  εισέρχεται τροπαιοφόρος  στη  χώρα  την  αείφωτη.-

                                                      ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ

            Ο Πατήρ Πατέρων ο φωταυγής, Αντώνιος ο Μέγας, Μοναζόντων υπογραμμός. Ασκητών το κλέος, Δαιμόνων πολεμήτωρ, Οσίων το υπόδειγμα, το υπέρτατον.-

            Όσιε Οσίων η κορωνίς, πρόκριτε ερήμου, πολεμήτορ του Σατανά. Πρόσχες τη δεήσει, Αντώνιε παμμάκαρ, και λύτρωσαι κινδύνων, και περιστάσεων.-

ΠΡΟΣΟΜΟΙΟΝ (Των ουρανίων ταγμάτων…Ήχος Α΄)

Χορός Οσίων Πατέρων συνεπαγάλλεται, Αντώνιον τον Μέγαν, οικιστήν της ερήμου. Πολέμιον βελίαρ του μοχθηρού, Αθλητήν γενναιότατον. Τον μιμητήν του Προφήτου του  Ηλιού, του Προδρόμου τον επόμενον.-