Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

ΜΑΡΤΥΡΙΟ και ΜΑΡΤΥΡΙΑ.
Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ο   και  Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α.

Η Ορθοδοξία, ως αληθής έκφραση του Χριστιανισμού, συνεπάγεται την ορθοπραξία, τη βίωση της ασκητικής. Η πορεία προς την θέωση περνάει μέσα από τη λατρεία και την άσκηση.
Οι ΄Αγιοι με την κάθαρση της καρδιάς, τον φωτισμό του νου, έφθασαν στην Χριστοποίηση. Οι Θεούμενοι άνθρωποι ζουν με τον Χριστό, βιώνουν την κοινωνία μαζί Του και δίνουν τη μαρτυρία Εκείνου, ως απαύγασμα.
Ο κανόνας της Χριστιανικής ζωής είναι το μαρτύριο και η βίωση του Σταυρού το κριτήριο της γνησιότητας του Χριστιανού.
Μ α ρ τ ύ ρ ι ο είναι ο αδυσώπητος αγώνας για την απελευθέρωση από την τυραννία των παθών, για  τη  μεταμόρφωσή  μας.
Μ α ρ τ ύ ρ ι ο είναι η προσπέραση των επαίνων, η αψήφηση των ύβρεων, η άρση της αδικίας, η ανοχή της συκοφαντίας, η εμπέδωση της ταπείνωσης, η δοξολογία στις θλίψεις, η σιωπή στις δοκιμασίες, η υπομονή στις ασθένειες, η υπέρβαση του θανάτου.
Μ α ρ τ ύ ρ ι ο είναι η βίωση της αδιάκριτης αγάπης προς όλους και    κατ' επέκταση στούς εχθρούς, με προσευχητικές εκδηλώσεις, κάθε μέρα και όλη μέρα.
Η υπέρβαση του "εγώ" η πολεμική της αγάπης, είναι μαρτυρικές εμπειρίες και οδηγούν στην αληθινή ελευθερία.
Μ α ρ τ ύ ρ ι ο είναι η αυτοθυσία για τη μεταλαμπάδευση της Αλήθειας της Πίστεως, την επικράτηση της Δικαιοσύνης, την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού στη γη.
Μ α ρ τ ύ ρ ι ο  είναι  και  η  μοναχική  βιοτή , με  την  αποταγή της ύλης, του  " ιδίου θελήματος " (υπακοής), της κενοδοξίας. Γι' αυτό και οι Μοναχοί θα συγκαταριθμηθούν στούς Μάρτυρες, αφού καθημερινά "δίνουν αίμα για να λάβουν πνεύμα".Μαρτυρούν με τη μαρτυρία του Εσταυρωμένου Νυμφίου,
ζουν το πανανθρώπινο δράμα και προσεύχονται για όλους και για όλα.
Ο Ορθόδοξος Χριστιανός είναι Μάρτυρας και Ομολογητής, αφού σε μια εποχή ιδεολογικής σύγχυσης παραμένει εδραίος στην πίστη του, δίνει τη μαρτυρία  Ιησού του 'Εσταυρωμένου και αγωνιά και αγωνίζεται για τη διάσωση του " κατ' εικόνα ", την επίτευξη του " καθ' ομοίωσιν ", σε επίπεδο καθολικότητας.
Ο Ορθόδοξος Χριστιανός αγωνιστής δίνει τη μαρτυρία της Αγίας Τριάδας με τον Τριαδικό τρόπο ζωή (αγάπη, ελευθερία, ενότητα), με την εκκλησιοποίησή του. Μαρτυρεί σθεναρά την Θεανδρικότητα του Χριστού, τη νίκη Του κατά του θανάτου, του Διαβόλου, της αμαρτίας.
Οι ΄Αγιοι δίνουν τη μ α ρ τ υ ρ ί α μαρτυρικά, ότι η 'Εκκλησία είναι η Κιβωτός της σωτηρίας, ο χώρος, που ενοποιεί τούς ανθρώπους, που θεώνει τούς  μετανοούντας  αμαρτωλούς.
Η  μ α ρ τ υ ρ ί α των Αγίων είναι επανασταστική,μεταμορφωτική.Αυτή τη μ α ρ τ υ ρ ί α  απαιτεί και από τον σύγχρονο Ορθόδοξο Αγωνιστή ο Κύριος.
Αλήθεια,  σε  ποιο  βαθμό  βιώνουμε   τη   μ α ρ τ υ ρ ί α ; 
Η ζωή μας είναι    μ α ρ τ υ ρ ί α   Σταυρού ;     
Η ομολογία της πίστεως περνάει από το φίλτρο του Σταυρού ; 
Το  μ α ρ τ ύ ρ ι ο  της  μ α ρ τ υ ρ ί α ς  φέρει την σφραγίδα της κένωσης ; 
Αν ναι, τότε όντως βαδίζουμε στ' αχνάρια του Κυρίου, στα ίχνη των Αγίων, στη οδό προς την  θέωση.-