Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Έχε το νου σου στο΄΄ΠΑΙΔΙ΄΄.


Έχε το νου σου στο΄΄ΠΑΙΔΙ΄΄.
***************************

Το ΄΄παιδί΄΄!
Σημείο αναφοράς.
Ελπίδα και προσμονή.
Αγώνας και αγωνία μας.
Η αγνότητά του στο στόχαστρο
                    της προσοχής μας.

Το ΄΄παιδί΄΄!      
Η απλότητά του ελκυστική.
Η καλωσύνη του προσκλητική.
Η ματιά του ολόφωτη.
Το γέλιο του ανυπόκριτο.

Το ΄΄παιδί΄΄!
Αυτό, που κρύβουμε μέσα μας.
Αυτό, που ποθούμε  να  ζούμε.
Αυτό, που είναι το μέλλον μας.
Το υπόδειγμα αγαπητικής ζωής.

Έχε το νου σου, στο΄΄παιδί΄΄,λοιπόν.- 


   Από την Ποιητική Συλλογή:
         ΣΚΙΡΤΗΜΑΤΑ
              Ε.Α.Κ.