Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Ζωηφόρα Ρήματα.- Νύξεις.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ.Φ. 39 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 / Διανέμεται δωρεάν.
Γράφει και επιμελείται(Δυνάμει Θεού)ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΡΗ Εκπ/κός
ΖΩΗΦΟΡΑ ΡΗΜΑΤΑ
Ο Χ Ρ Ο Ν Ο Σ τι είναι για σένα, ευκαιρία ΣΩΤΗΡΙΑΣ ή Α ΠΩΛΕΙΑΣ;
Βρισκόμαστε στό κατώφλι ενός νέου χρόνου, του 2011, που η αγάπη του Θεού Πατέρα μας χάρισε, στα πλαίσια της αγαπητικής σωστικής συμπεριφοράς Του, δίδοντας στον καθένα μας παράταση ζωής πάνω στον πλανήτη γη.
Δώρο του Θεού πολύτιμο, λοιπόν, προς τον καθένα μας προσωπικά, ο χ ρ ό ν ο ς, προσφορά αγάπης, αφού εμπεριέχει σωστική χροιά.
Αλλά τι είναι ο χρόνος, τι σημαίνει για τον καθένα μας, πως στεκόμαστε απέναντί Του;
Ο χρόνος είναι δημιούργημα του Θεού και δόθηκε στον άνθρωπο η δυνατότητα να αξιοποιήσει τον χρόνο και μέσα στον χώρο να θεωθεί.
΄΄Εξαγοραζόμενοι τον καιρόν ότι αι ημέραι πονηραί εισι."( Εφεσ. ε΄, 16)
είναι η Παύλεια προτροπή.
"Ποία γαρ η ζωή υμών; ατμίς γαρ έσται η προς ολίγον φαινομένη, έπειτα δε και αφανιζομένη."( Ιακ. δ΄, 14), τονίζει ο Απ. Ιάκωβος.
Η ζωή του ανθρώπου στη γη παροδική, αλλά σημαντική. Η αξιοποίησή της σηματοδοτεί την αιωνοποίησή της πανευφρόσυνα.
Η βίωση της ζωής και της παρουσίας του Θεού μέσα στον χρόνο συνιστά την Αιωνιότητα. Η εκμετάλλευση του χρόνου εξασφαλίζει την Αιωνιότητα.
Ο χρόνος, ευκαιρία για κινήσεις μεταστροφικές, για μετάνοια.
Μία στιγμή ειλικρινούς μετανοίας, οδηγεί τον μεγαλύτερο αμαρτωλό στον Παράδεισο. Αλλά και μία στιγμή απροσεξίας, αμέλειας, υπερηφανείας, γκρεμίζει ό,τι δημιούργησαν αγώνες πολύμοχθοι. Σε καταδικάζει στην κόλαση.
Ο χρόνος, ευκαιρία για δράση αγάπης, για δυναμική παρέμβαση στις ανάγκες των συνανθρώπων μας, των αδελφών μας. Το κάθε λεπτό του χρόνου ζυγίζει Αιωνιότητα.
Το παρόν κατέχομε. Το παρελθόν παρήλθε. Το μέλλον αόρατο και άγνωστο. Αυτόν τον χρόνο, που έχομε, όσον έχομε στη διάθεσή μας, ας τον αξιοποιήσουμε, ώστε να μην βρεθούμε αναπολόγητοι κατά την ημέρα της Κρίσεως. ΄΄Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας.΄΄ (Κορ. Β΄ στ΄ 2), διακηρύττει ο Απ. Παύλος.
Ας κατεργασθούμε την σωτηρία μας, τώρα, χωρίς αναβολή.-

Ν Υ Ξ Ε Ι Σ
"Οι δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα ηκολούθησαν αυτώ."(Ματθ. δ΄,20)
Μια άμεση, καταφατική απάντηση των μαθητών στην πρόσκληση του Ιησού.
Αυτοπαράδοση χωρίς όρους.
Συμπόρευση χωρίς υπολογισμούς.
Η δική μας ανταπόκριση στο προσωπικό κάλεσμα ποια θα είναι ;-
* * * * * * *
΄ Ύπάγε οπίσω μου σατανά.΄΄ (Ματθ. δ΄ , 10).
Επιτακτική, καταλυτική προσταγή του Ιησού προς τον άρχοντα του σκότους.
Αποδίωξη κι αποφυγή κάθε συνδιαλλαγής μαζί του. Είναι αντιμετώπιση επιτυχής.
Η δοκιμή δική μας, τώρα.-
* * * * * * *
" Πρόσεχε τον εαυτό σου από την μητέρα όλων των κακών, την φιλαυτία.΄΄ (Αγ.Μάξιμος Ομολ. Εκατ. Β΄, 59).
Αγαπώ τον εαυτό μου υπέρμετρα, τον φροντίζω παράλογα, τον ικανοποιώ απεριόριστα, τον προβάλλω προκλητικά. Είμαι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του.
Τον Θεό μου Τον περιθωριοποίησα.
Τον πλησίον μου τον εκμηδένισα.
Η κακία με κατακλύζει.
Κύριε, χάνομαι, σώσέ με.-
* * * * * * *
"Νυν απολύεις τον δούλον σου Δεσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου.΄΄(Λουκ. Β΄,29).
Δοξολογική κραυγή αφήνει ο Θεοδόχος Συμεών στο αντίκρισμα του Ιησού.
Είναι το επισφράγισμα της Μεγάλης Συνάντησης, που προσδοκούσε.
Αλήθεια, εγώ ποθώ να συναντήσω τον Κύριό μου ;
* * * * * * *
" Ος δ' αν ποιήση και διδάξη, ούτος μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών." (Ματθ. ε΄,19).
Έμπρακτη διδαχή των εντολών του Θεού η προϋπόθεση για τη θεϊκή αναγνώριση της προσφοράς.
Κι εγώ διδάσκω μόνο, ασύστολα. Κύριε, συγχώρεσέ με! -
***********************