Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

ΟΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ο θαυματουργός.

12/1 ΟΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ὁ θαυματουργός.

Ο στίβος των Οσίων απαρτίζεται από τους πύκτες της ισάγγελης πολιτείας.
Η Μοναχική αρένα με τους ακάματους αγώνες των Αθλητών της ανέδειξε στρατιές Οσίων.
Η Ορθόδοξη οσιακή βιοτή οδηγεί στη θέωση.
Ανάμεσα στον πανευκλεή οσιακό Χορό και ο Όσιος Ηλίας ο θαυματουργός.
Το καύχημα των Οσίων.
Το υπόδειγμα των Αθλητών.
Η πίστη του στό Χριστό αταλάντευτη.
Η αγάπη του στον Κύριο φλογερή.
Ο πόθος του για τη θέωση διακαής.
Εισέρχεται στο Μοναχικό στίβο και επιδίδεται ένζηλα στα επίπονα αθλήματα.
Ασκείται στην αδιάλειπτη προσευχή και επικοινωνεί ακατάπαυστα με τον Θεό.
Επιδίδεται στην αυτογνωσία, οδηγείται στην αδελφογνωσία και καταλήγει στη Θεογνωσία.
Η απάρνηση των φθαρτών αγαθών, με την υπέρβαση της πείνας και της δίψας, του ψύχους και των ποικίλων δυσκολιών, τον ωδήγησαν στην κατάκτηση των αφθάρτων αιωνίων αγαθών.
Η εκκοπή του ιδίου θελήματος και η εγκόλπωση του Θεϊκού θελήματος του εδραίωσε την ταπείνωση.
Η ταπείνωση του εξασφάλισε τη μετάνοια
, ως καθημερινή στάση ζωής.
Η αγάπη του στο Θεό εκφραζόταν με μία αδιάπτωτη αγάπη στον άνθρωπο.
Η θαυματουργική Χάρη του επιδίδεται και την σκορπίζει αφειδώλευτα.
Η πίστη του στο Χριστό τον πυροδοτούσε προς μία παρρησιακή ομολογία.
Βίωνε έντονα τη μνήμη του θανάτου και βρισκόταν σε συνεχή εγρήγορση.
Η ζωή του οσιακή και η εκδημία του ειρηνική.
Συναριθμείται στη Χορεία των Οσίων, απολαμβάνοντας αιώνια το ανέσπερο Φως της αγάπης του Τριαδικού Θεού.-