Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

Τα Χ Α Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α.

ΚΥΡ. Μετά τα ΦΩΤΑ.( Εφεσ. δ΄, 7 –13 )
ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ.

΄΄ενί δε εκάστω ημών εδόθη η Χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού.΄΄ ( Εφεσ. δ΄,7 ).
Ο Θεός, Δημιουργός του σύμπαντος, αλλά και Πλάστης του ανθρώπου.
Πλασμένος « κατ’ εικόνα Του » ο άνθρωπος, με προοπτική το «καθ’ ομοίωσιν», συνεπάγεται την εξάρτηση από Εκείνον.
΄΄Ενί εκάστω ημών εδόθη η Χάρις, κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού.΄΄, τονίζει εμφαντικά ο Απ. Παύλος.
Κάθε άνθρωπος αποδέκτης και φορέας χαρισμάτων, δωρεών αναλογικών, τα οποία ο Θεός από τον ωκεανό της αγάπης Του έδωκε.
Ο άνθρωπος, ως δημιούργημα, του Θεού, μετέχει της δημιουργικής και προνοητικής ενέργειας του Θεού.
Δώρα του Θεού τα ποικίλα χαρίσματα αποβαίνουν σωστικά, αν επιδοθούν ως αντιπροσφορά στον Θεό και εξαγιασθούν.
Υπάρχουν, βέβαια, και τα χαρίσματα, που επιδίδονται με το Άγιο Βάπτισμα στα μέλη του Σώματος του Χριστού.
Τα τέκνα της Εκκλησίας καλύπτονται στην πορεία τους προς την θέωση από την προσωπική, δυναμική μετοχή και παρέμβαση της Θείας Χάριτος.
Η Θεία Χάρις ενεργεί πάντα σωστικά και στην προτροπή, αλλά και στην αποτροπή, και στην καθοδήγηση, αλλά και στην κατανόηση.
Η Θεία Χάρις επισκιάζει τον αγωνιστή της πίστεως και οδηγείται στην αυτογνωσία και προχωρεί στην αυτομεμψία και βιώνει τη μετάνοια. Τότε πορεύεται επιστροφικά προς τον Θεό, αλλά ανεπίστροφα προς τον ζόφο της αμαρτίας.
Όλοι είμαστε χαρισματούχοι από τη δημιουργία μας, αλλά και έχομε την επεκτατική δυνατότητα των χαρισμάτων.
Η ακράδαντη πίστη στον Τριαδικό Θεό και η απαρέγκλιτη τήρηση των Θεϊκών εντολών, μας καθιστούν δεκτικά μέλη της Εκκλησίας στην Θεοποιό ενέργεια του Θεού. Ο ανένδοτος αγώνας και η μετοχή στην ασκητική και λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, συντελεστές καθοριστικοί στην κάθαρση της καρδιάς. Διότι, κατά τον Αγ. Γρηγόριο Νύσσης «η Βάπτισις δεν δρα, εάν ο άνθρωπος δεν καθαρίζη εαυτόν εκ των παθών.»
Τα χαρίσματα συνεπώς καρποί της ενέργειας της Θείας Χάριτος και της συνέργειας του ανθρώπου
.
Τα χαρίσματα, λοιπόν, δώρα του Θεού προς τον άνθρωπο, γι’ αυτό και η αυτονομία τους κίνηση ανεπίτρεπτη.
Τα χαρίσματα, δώρα του Θεού, αλλά και αντίδωρα αγάπης, προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο, στα πλαίσια της φιλοθεϊας και φιλανθρωπίας.
Κάθε Αθλητής Χριστού προσφέρει τον εαυτό του και τα χαρίσματα, που η Θεία Χάρις προσέδωκε, αγαπητικά και διακονικά στους αδελφούς και κατ’ επέκταση στον Θεό.
Τα χαρίσματα, λοιπόν, με την προσφορά εξαγιάζονται και δρουν συντελεστικά στην υπαρξιακή μεταμόρφωσή μας, στην Χριστοποίησή μας.-