Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2009

Ανθρώπινες στάσεις προς το ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.

ΚΥΡ. Μετά ΓΕΝΝΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥ. ( Ματθ. β΄ 13 – 23 )

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ στάσεις προς το ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.

΄΄Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον….. μέλλει γαρ Ηρώδης ζητείν το παιδίον του απολέσαι αυτό.» ( Ματθ. β΄ , 13 ).
Στο μυστήριο της Ενανθρώπησης του Χριστού μία θέση έχει και ο ΙΩΣΗΦ.
Η ενημέρωσή του για κάθε ενέργειά του πραγματοποιείται με Αγγελική Παρουσία.
Η υπακοή του είναι αδιάκριτη.
Η κινητοποίησή του άμεση.
Η σιωπή του χαρακτηριστική.
Η προσφορά του στην ΠΑΝΑΓΙΑ και το ΠΑΙΔΙΟΝ σημαντική.
Η ησυχία προσφέρεται στον Λόγο και αξιοποιείται σωστικά.
Η ησυχία οδηγεί στον Λόγο και ο Λόγος ακούεται στην ησυχία.
Η ανυπαρξία της εσωτερικής ησυχία αλλοτριώνει τον άνθρωπο και τον απομακρύνει από τον Θεό
.
Η ησυχία ενοποιεί τον άνθρωπο και εξασφαλίζει την κοινωνία του με τον Θεό.
Κυρίαρχη θέση στο γεγονός της ενανθρώπησης έχει η ΠΑΝΑΓΙΑ.
Με την αυτοπροσφορά της υπηρετεί τον Χριστό.
Η ΠΑΝΑΓΙΑ δοξάζεται με τον καρπό της κοιλίας της , τον Ιησού και ο ΙΗΣΟΥΣ ενανθρωπίζει διά της Παναγίας.
ΠΑΝΑΓΙΑ και ΙΗΣΟΥΣ πάντα ενωμένοι.
Η ΠΑΝΑΓΙΑ τύπος κάθε χριστιανού, μέλους του Σώματος της Εκκλησίας.
Η ΠΑΝΑΓΙΑ εσωτερικά ζωοποιείται και ενδυναμώνεται από την παρουσία του Χριστού.
Ο πιστός, μέσα στην Εκκλησία, βιώνοντας τη Μυστηριακή και Ασκητική ζωή της, συναντά τον Χριστό, αναγεννάται.
Προβάλλει και ένα τρίτο προσωπο στο προσκήνιο` είναι ο ΗΡΩΔΗΣ.
Διακρίνεται για την φιλαρχία και φιλοδοξία, αλλά και για την μωρία.
Επιζητεί ασφάλεια, για να ασφαλίσει την ανασφάλειά του και προβαίνει σε φρικώδεις σφαγές.
Ο Ηρώδης, τύπος των διωκτών του Χριστού. Μισούν και επιζητούν τον θάνατο του Ιησού.
Και η ιστορία επαναλαμβάνεται ανά τους αιώνες. Ο Νικητής όμως πάντα είναι ο ΙΗΣΟΥΣ.
Τρεις στάσεις των ανθρώπων απέναντι στον ΧΡΙΣΤΟ :
Ο ΙΩΣΗΦ υπηρετεί με την ησυχία και την υπακοή.
Η ΠΑΝΑΓΙΑ Τον γεννά.

Ο ΗΡΩΔΗΣ επιζητεί τον θάνατό Του.
Τις δύο πρώτες στάσεις, ας εγκολπωθούμε. Τον Χριστό, ας υπηρετήσουμε υπαρξιακά, για να αναγεννηθούμε και θεωθούμε.-