Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

Κορυφαίο ΓΕΓΟΝΟΣ !

Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Γ Ε Γ Ο Ν Ο Σ !

Στο διεθνή χώρο διαδραματίζονται πάμπολλα γεγονότα ανά τους αιώνες.
Ένα όμως γεγονός διαδραματίστηκε αθόρυβα, αλλ’ υπήρξε βαρυσήμαντο, εφ’ όσον άλλαξε τoν ρουν της ιστορίας.
Και είναι το γεγονός αυτό η ενανθρώπηση του Θεού.
Ο Υιός και Λόγος του Θεού γίνεται άνθρωπος για να έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να γίνει κατά χάριν Θεός .
Ο Υιός προσφέρεται να ενδυθεί σάρκα, αν και Θεός, ώστε να επιτευχθεί η καταλλαγή, η συμφιλίωση ανθρώπων και Θεού, να σημειωθεί η άρση της θνητότητας και φθαρτότητας, να υπάρξει θέωση.
Το λυτρωτικό σχέδιο του Θεού Πατέρα πραγματώνεται στο πρόσωπο του Χριστού, με τη συνέργεια του Παναγίου Πνεύματος και με την συγκατάθεση της πάναγνης Κόρης της Ναζαρέτ, της Παρθένου Μαρίας.
Η Μαριάμ έγινε η Κεχαριτωμένη, η ταπεινή Κόρη, η οποία αποδέχθηκε εκούσια και ελεύθερα την ανάληψη της μητρότητας, διά του Παναγίου Πνεύματος.
Ο Θεός σαρκώνεται στα σπλάχνα της και καθαγιάζει την σάρκα.
Ο Υιός του Θεού, με την ενσάρκωσή Του αποδεικνύει την άφατη αγάπη Του για τον άνθρωπο και τη βαθιά Του ταπείνωση να γίνει άνθρωπος.
Η ταπείνωσή Του εμφαίνεται και με την επιλογή του τόπου της γεννήσεώς Του.
Η Φάτνη έκτοτε αποτελεί σύμβολο ταπείνωσης.
Η ταπείνωση, το βάθρο, πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η αγάπη και αφορμείται η μετάνοια.
Η ταπείνωση το μήνυμα της Φάτνης .
Η αγάπη το άγγελμα του Θεού της αγάπης.
Η βίωση της ταπείνωσης και της αγάπης εξασφαλίζουν την ειρήνη της καρδιάς, την εδραίωση της Βασιλείας του Θεού στο ανθρώπινο εἶναι.
Το Θείο Βρέφος της Βηθλεέμ με τον ερχομό Του στη γη σηματοδότησε την πορεία του ανθρώπου προς τον Ουρανό.
Ο Θεάνθρωπος Ιησούς έδωκε το έναυσμα στον άνθρωπο για λύτρωση και σωτηρία.
Η Χάρη του Θεού και η συνέργεια του ανθρώπου
δρουν συντελεστικά στην σωστική κατάληξη.
Η Γέννηση του Χριστού, λοιπόν, ορόσημο διαχρονικό, κορυφαίο γεγονός και δείκτης πορείας προς την άληκτη Αιωνιότητα.-