Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

«Χαίρε, χρωτός του εμού θεραπεία· χαίρε, ψυχής της εμής σωτηρία». ( Στάσις Δ΄Ψ6 )«Χαίρε, χρωτός του εμού θεραπεία·
χαίρε, ψυχής της εμής σωτηρία».
( Στάσις Δ΄Ψ6 )

 
Η Θεοτόκος, Μητέρα του Θεού, αλλά και Μητέρα του ανθρώπου.
Η μητρική της, λοιπόν, ιδιότητα την προωθεί στην υπερπροστασία του κάθε ανθρώπου, ειδικά και προσωπικά.
Η σωματική του ακεραιότητα, τίθεται υπό την προστασία της. Οι ασθένειες του σώματος θεραπεύονται από Εκείνη, αφειδώλευτα. Ιατρός ανάργυρη και πρόθυμη, προστρέχει σε κάθε επίκληση και πρόσκληση και προσφέρει την ίαση, την ενθάρρυνση, την ενίσχυση, την παραμυθία, την ελπίδα.
Η Παναγία μας, φροντίζει ανελλιπώς και για την σωτηρία κάθε ανθρώπινης ψυχής.
Επαγρυπνεί και είναι πανέτοιμη, για προσφορά βοήθειας και συμπαράστασης και συμπαράταξης στον αόρατο πόλεμο.
Η Υπέρμαχος Στρατηγός, περιπολεί ανύστακτα και επεμβαίνει πάραυτα σε κάθε δυσμενή περίπτωση.


΄΄ Χαίρε, λοιπόν, συ, η οποία είσαι η θεραπεία των ασθενειών του σώματός μου· χαίρε, συ, η οποία είσαι η σωτηρία της ψυχής μου΄΄.-