Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

«Χαίρε, ανόρθωσις των ανθρώπων· Χαίρε, κατάπτωσις των δαιμόνων». ( Στάσις Β΄Λ1)

«Χαίρε, ανόρθωσις των ανθρώπων· Χαίρε, κατάπτωσις των δαιμόνων». ( Στάσις Β΄Λ1) 


Η Θεοτόκος πρωταρχικός συντελεστής της λύτρωσης των ανθρώπων. Η προσφορά των σπλάχνων της στον Θεό, για να γίνει άνθρωπος, αποτέλεσε ορόσημο στο ιστορικό γίγνεσθαι της ανθρωπότητας. Η απαρχή της λύτρωσης του ανθρώπου ήταν η Ενανθρώπηση του Λόγου. 

Έκτοτε, η Παναγία αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σωτήριο έργο γενικά και προσωπικά στον κάθε άνθρωπο. Η παρουσία της, η προστασία της,εμπνέει θάρρος και δύναμη, ελπίδα και ηρωϊσμό κατά τις μάχες, οι οποίες διεξάγονται στη γήϊνη πορεία του ανθρώπου. Στις πτώσεις του Αγωνιστή γίνεται η βακτηρία,η οποία στηρίζει και ανορθώνει. Στις νίκες προσφέρει τη χαρά, αλλά και προτρέπει την ταπείνωση. Η νίκη του Χριστιανού σηματοδοτεί την ήττα του Διαβόλου. Οι νίκες του πιστού προδιαγράφουν τον θρίαμβο και εξασφαλίζουν το εισιτήριο, για τη Χώρα του αϊδίου Φωτός.  
Αδολεσχώντας στα ίχνη της Θεομητορικής βιοτής ο άνθρωπος, ενστερνίζεται τις αρετές της, εγκολπώνεται την τεχνική του αγώνα και οδηγείται στη νίκη. 
Πρότυπο ζωής η Θεοτόκος, για όλους μας, αλλά και οδοδείκτης προς σωτηρίους νομάς, μας ανορθώνει, μας εμψυχώνει, μας οδηγεί στη μετάνοια και μας εξασφαλίζει την περιπόθητη σωτηρία. 
΄΄Χαίρε, λοιπόν, συ, που είσαι η ανόρθωση των ανθρώπων· χαίρε, συ, που είσαι η κατάπτωση των Δαιμόνων΄΄.-