Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

ΚΥΡ.30.11 Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ με το ΧΡΙΣΤΟ.

Κυρ. 30/11  ( Ιωαν.  α΄ , 44 – 52 )

Η   ΓΝΩΡΙΜΙΑ  με  το  ΧΡΙΣΤΟ.

                <<ευρήκαμεν, Ιησούν……..………….τον από Ναζαρέτ.»(Ιωαν. α΄ , 45).
            Ο άνθρωπος πλασμένος «κατ’ εικόνα» του Αρχέτυπου Λόγου επιποθεί τον Θεό.
Η αναζήτηση του Θεού είναι πανανθρώπινη  διαδικασία.
           Η εκζήτηση του Τριαδικού Θεού, για τον Χριστιανό, αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο στην πνευματική του πορεία.
            Η Γνωριμία μαζί Του σημείο ζωής.
            Η Συνάντηση με Εκείνον υπόθεση προσωπική και ταυτόχρονα σωστική.
            Πώς θα επιτευχθούν, λοιπόν,η Υψηλή Γνωριμία και Συνάντηση με τον Ιησού ; 
        Η  εκούσια  κατάταξη  στο  στράτευμά Του και  η  ένταξη  στην Εκκλησία Του, αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα. Με το Άγιο Βάπτισμα επιτελείται η πολιτογράφηση στη Βασιλεία του Θεού, απαραίτητη προϋπόθεση σωτηρίας.
            Η συμμετοχή στη Μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας εναγιοποιεί τον  άνθρωπο.
          Η Αγιογραφική και Αγιοπατερική  μελέτη εξασφαλίζουν τη γνώση των εντολών του Θεού, ως θεωρία και πράξη και την αποτροπή των πτωτικών κινήσεων.
        Η έμπρακτη, θυσιαστική αγάπη προς τον αδελφό μας, ως ανταύγεια της φλογερής αγάπης προς τον Θεό, εγγύηση σωτηρίας, αλλά και γνωριμίας με τον Κύριο.
           Η βίωση της ασκητικής ζωής της Εκκλησίας, με τον ανένδοτο αγώνα της κάθαρσης της καρδιάς, συνεπάγεται τον φωτισμό του νου και κατ’ επέκταση τη θέωση.
            Θέωση σημαίνει θέα του Θεού, γνωριμία μαζί Του,κοινωνία με Εκείνον.
            Οι Άγιοι, με την απελευθέρωση από τα δεσμά των παθών και  τη  μεταμόρφωσή τους, με την μη απολυτοποίηση της λογικής και την έντονη αίσθηση της Πρόνοιας του Θεού, πέτυχαν την αληθινή γνωριμία με το Χριστό και τη διαρκή κοινωνία μαζί Του.
            Ήταν ένα επίτευγμα ισόβιου, αδυσώπητου αγώνα.
            Αυτόν κι εμείς ας επιχειρήσουμε και θα τερματίσουμε νικηφόρα.-