Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

Όπλο νίκης ο Σταυρός του Κυρίου.

Οπλο  νίκης  ο  ΣΤΑΥΡΟΣ  του  ΚΥΡΙΟΥ
       
          Ο άνθρωπος, κάτοικος της γης, πάροικος και παρεπίδημος, αλλά συγχρόνως και πολίτης τ’ Ουρανού, διεξάγει διαρκώς ορατούς και αόρατους πολέμους.
       Αυτές οι μάχες για να είναι νικηφόρες απαιτείται να διαθέτεις σύγχρονο και κεραυνοβόλο όπλο.
  Τα παιδιά του Τριαδικού Θεού κατέχουν τέτοιο όπλο παντοτινά υπερσύγχρονο. Είναι ο Σταυρός. Είναι προσφορά αγάπης του Χριστού.   
 Η εκούσια σταυρική Του Θυσία καθαγίασε τον Σταυρό, καθ’ όσον διά του Σταυρού νίκησε περιφανώς τον θάνατο και κατετρόπωσε ολοσχερώς τον Διάβολο.  Έκτοτε η δύναμη του Σταυρού παραμένει ακατάλυτη, αήττητη, ακατάβλητη.
             Ο Σταυρός φύλακας άγρυπνος.
             Ο Σταυρός αλεξιτήριο κάθε επιβουλέα σώματος και ψυχής.
            Υπό την σκιά του Σταυρού κάθε μάχη κερδίζεται.
          Ο Σταυρός του Κυρίου πάνω στον Γολγοθά σηματοδότησε την περίλαμπρη νίκη της Ανάστασης.
          Σταυροφόρος  Πρώτος ο Ιησούς  μας  προσκαλεί να Τον μιμηθούμε : « Ὅς ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί οπίσω μου, ουκ έστι μου άξιος»  (Ματθ. ι΄,38). Αν θέλουμε να είμαστε μαθητές Του και συγκληρονόμοι της Βασιλείας Του, οφείλουμε να συμπορευθούμε σταυρικά, για να συγχαρούμε και αναστάσιμα.
       Της ελευθερίας το μεγαλείο! «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Μαρκ.η΄34).         
        Αν επιθυμούμε να είμαστε γνήσιοι ακόλουθοί Του, ας σταυρώσουμε τον εαυτό μας  με τα πάθη του. «Οἱ δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν, συν τοις παθήμασι και ταις επιθυμίαις.  (Γαλ. ε΄, 24).Ας σηκώσουμε υπομονετικά, δοξολογικά τον προσωπικό σταυρό μας και τότε ας ακολουθήσουμε τον Ιησού.
        Μια εσταυρωμένη γήϊνη πορεία, μια καρτερική  άρση του   προσωπικού σταυρού μας, θα μας οδηγήσει αλάθητα στην ατελεύτητη ευφροσύνη του Παραδείσου.
Ας το επιχειρήσουμε.
Ας το τολμήσουμε.
Ας το ευχηθούμε.
            Η δόξα τ’ Ουρανού να είναι δική μας.-