Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Η επόμενη μέρα.


Η  ΕΠΟΜΕΝΗ  ΜΕΡΑ.

Η επόμενη μέρα…
Μία μέρα σε στάση αναμονής.
Είναι το προσδοκόμενο.
Προκαλεί σκέψεις…
Δημιουργεί όνειρα…
Εμπεριέχει ελπίδες…
Η επόμενη μέρα…
Τι να περικλείει;
Προσφορές;
Εκπλήξεις;
Επιτυχίες;
Πτώσεις;
Αναστάσεις;
Ίσως να ‘ναι σταθμός στη ζωή σου.
Μπορεί  να  καθορίζει  το  αιώνιο
                                     μέλλον  σου.
Πάντως η ανατολή της επόμενης 
                μέρας  θα  σηματοδοτήσει
                σωστικά  την  πορεία  σου.
Ανήκει  σ’ Εκείνον  η επόμενη μέρα!-

                 
                       Από την ποιητική Συλλογή
                             ΄΄ΣΚΙΡΤΗΜΑΤΑ΄΄
                                     Ελ.Α.Κλ.