Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ η μόνη ελπίδα μας.

 Ο  ΧΡΙΣΤΟΣ η μόνη ελπίδα μας.
 
       Ο άνθρωπος, το τελειότερο δημιούργημα του Τριαδικού Θεού,πλάστηκε για μέθεξη της αθανασίας. Κατείχε όλες τις προϋποθέσεις για επίτευξη του στόχου της θέωσης.Η πτώση του, έκφραση εγωπάθειας, επέφερε την άμεση απομάκρυνση από τον Θεό, την στέρηση της Θεϊκής Χάρης, την απώλεια της αφθαρσίας, την εμφάνιση του θανάτου, την έλλειψη της δυνατότητας για τελείωση. Η πορεία του ανθρώπου στη γη επώδυνη, δύσβατη, νεφελώδης, απονοηματοδο-τημένη.
       Η αγάπη όμως του Θεού Πατέρα έκανε ένα άλμα προσέγγισης. Έστειλε τον Υιό  Λόγο  στη γη σε μια «αποστολή αγάπης».
     Ο Υιός ενανθρωπίζει, Θεανθρωπίζει για να ανθρωποθεώσει. Έρχεται στη γη, κινείται ανάμεσά μας, διδάσκει, θεραπεύει, ανασταίνει, συλλαμβάνεται, δικάζεται, καταδικάζεται, σταυρώνεται, ανασταίνεται.Ο Ίδιος Ζωή, καταργεί τον θάνατο και προσφέρει τη ζωή, την αφθαρσία, την αθανασία, τη δυνατότητα θέωσης.
        Η συσστράτευση του ανθρώπου στο στράτευμα του Ιησού με το Άγιο Βάπτισμα εξασφαλίζει την ΘείαΧάρη, την ασπίδα προστασίας από κάθε εχθρική επιβουλή.
    Ο μεταπτωτικός όμως άνθρωπος παρακράτησε την πτωτική του ροπή, αλλά και την ανορθωτική του δυνατότητα. Η μετάνοια,ως ισόβια κίνηση, επαναφέρει στην σωστική, ανοδική τροχιά τον άνθρωπο.
   Η γήϊνη ανθρώπινη πορεία ακανθώδης.Ενεδρεύουν εχθροί. Ελλοχεύουν κίνδυνοι. Προβλήματα δισεπίλυτα.Αδιέξοδα αλλεπάλληλα.Ο Σατανάς καιροφυλακτεί.Ο «κόσμος» αιφνι- διάζει.Ο «εαυτός»αντιδρά.Η αντιμετώπιση δύσκολη.Απαιτείται οδηγός.Χρειάζεται πυξίδα.
    Αρχηγός υπάρχει και Τον αγνοούμε. Αυθεντία υπάρχει και την υποτιμούμε. Πανοπλία διαθέτουμε και την απορρίπτομε.                                                                       
    Αήττητος Αρχιστράτηγος ο Ιησούς. Αλάθητος οδηγός ο Κύριος. Είναι  «η  Οδός και η Αλήθεια και η Ζωή", το δήλωσε εμφαντικά. Είναι η Μοναδική και αέναη παράκληση του ανθρώπου. Προσφέρει αγάπη και αφοβία, λύτρωση και σωτηρία, υπέρβαση του θανάτου και ζωή. Οδηγεί σε διέξοδα, κατευθύνει σε ξέφωτα, αφού είναι το Φως.
   Ο άνθρωπος μετέχει των ζωοποιών, σοφοποιών και λοιπών ενεργειών του Θεού, αν παραμένει κοινωνός Θεού. Η συνάντηση με τον Κύριο απαιτεί τόλμη και θάρρος. Η επανάπαυση στην επιτέλεση θρησκευτικών καθηκόντων, η αίσθηση αυτάρκειας αποκλείει την κοινωνία με τον Θεό.
     Η ενεργός πίστη, η προαίρεση αγάπης ασύνορης, αδιάκριτης και διάπυρης, η ταπείνωση σαν στάση ζωής, η μετάνοια ως εκδήλωση μεταστροφική και κίνηση καθημερινή, η αυτογνωσία και αυτομεμψία οδηγούν στην αδελφογνωσία και καταλήγουν στην Θεογνωσία.
   Η συνάντηση με τον Κύριο επιτελείται και η απάθεια εμφαίνεται. Η κάθαρση της καρδιάς επιφέρει  τον φωτισμό του νου και καταλήγει στην θέωση.
    Ο άνθρωπος με την απαλλαγή των ενεργειών των παθών επιλύει τα παντοειδή προβλήματα και αντιμετωπίζει με μακροθυμία και υπομονή πειρασμούς και δοκιμασίες και θλίψεις.
     Με τον Ιησού στο τιμόνι της ζωής η πορεία είναι ασφαλής, η ελπίδα σταθερή, η νίκη βέβαιη.
  Με τον Κύριο κυρίαρχο της καρδιάς μας καθίσταται πυρίφλεκτη με ανταύγειες αγάπης παγκόσμιας ακτινοβολίας.
  Με τον Χριστό στη ζωή μας ειρηνεύουμε εσωτερικά και ειρηνοποιούμε εξωτερικά. Χριστο-ποιημένοι εμείς σεβόμαστε την κτίση και λύνομε οικολογικά  προβλήματα.
 Εκκεντρισμένοι εμείς στο Σώμα του Χριστού, σύσσωμοι και σύναιμοι, βιώνομε την παγκοσμιότητα της αγάπης.Η παγκόσμια κοινότητα γίνεται μια αγαπητική  Αδελφότητα.
   Ο Χριστός, λοιπόν, η Μόνη  λύση  των προβλημάτων  μας, η αδιάψευστη ελπίδα μας. 
   Ας Τον εμπιστευθούμε ανεπίστροφα.-