Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Προσεγγίσεις.ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

«Εγγίσατε τω Θεώ και εγγιεί υμίν.» (Ιακ.δ΄,8). Η προσέγγιση του Θεού αποτελεί τον πόθο και τον στόχο κάθε αγωνιστή στην πνευματική αρένα.
     Στην εξασφάλιση της κοινωνίας με τον Θεό συντελεί δυναμικά η επίτευξη της προσέγγισης του Θεού.
          Προσεγγίζω  τον  Θεό, όταν τον γνωρίζω  προσωπικά. Γνωρίζω τον Θεό, όταν  εντρυφώ  στον Νόμο Του και   εναρμονίζω   τη   ζωή  μου με τα εντάλματά Του και   οικειοποιούμαι  το θέλημά Του.
          Προσεγγίζω τον  Θεό, όταν Τον θεωρώ Πατέρα  μου και Τον αισθάνομαι  Λυτρωτή   μου και νιώθω   αγαπητικά   για Εκείνον.
          Προσεγγίζω   τον  Θεό, όταν Τον υπακούω  εκούσια και ελεύθερα και ζω   το    μυστήριο  της  αλληλοπεριχώρησης  των αγαπωμένων προσώπων.
          Προσεγγίζω   τον  Θεό, όταν βιώνω την  αυτογνωσία, οπότε  περνώ  στην  Θεογνωσία.
          Προσεγγίζω   τον  Θεό και ζω μια συνεχή, αληθινή  κοινωνία μαζί Του.
         Προσεγγίζω  τον Θεό ειλικρινά; Τότε και   επικοινωνώ  με τον άνθρωπο  σωστά. Φθάνω στην  αδελφογνωσία  μέσα από την  αυτογνωσία . Ζω  την  αδελφοποίηση, αφού   βιώνω την εν-χριστοποίηση.
      Προσεγγίζω  τον  αδελφό μου, όταν  τον  αγαπώ   όπως  τον εαυτό   μου και  έχω συντονισθεί στο ρυθμό  της  αγάπη , στην συχνότητα Ουρανού.
      Προσεγγίζω τον αδελφό μου και το εκφράζω με την υπομονή, που διαθέτω, με την υποχωρητικότητα, που επιδεικνύω, με την μακροθυμία, που προσφέρω, με την ταπείνωση, που  με  διακρίνει.
     Προσεγγίζω τον άνθρωπο ανυπόκριτα, χωρίς ιδιοτέλεια και υπολογισμό, όταν   προσεγγίζω   τον Θεό  ένθερμα και   αληθινά.
Προσεγγίζω τον άνθρωπο κατ' επέκταση της προσέγγισης του Θεού. Ο βαθμός προσέγγισης του Θεού προϋπόθεση και μέτρο προσέγγισης του ανθρώπου.
            Προσέγγιση   Θεού ! Άμεση προτεραιότητα.
            Προσέγγιση  ανθρώπου! Άμεση συνέπεια της προσέγγισης του Θεού.
 Προσεγγίσεις: Ανθρώπου - Θεού, ανθρώπου - ανθρώπου. Διαπροσωπικές
σχέσεις άριστες. Κοινωνία ιδανική.
            Ας  το  επιδιώξουμε.-