Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.


  ΚΥΡ. ΙΓ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ.(Ματθ.  κα΄, 33 - 42)
 
 Ο  ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ.

«Άνθρωπός τις ην οικοδεσπότης, όστις εφύτευσεν αμπελώνα  και  φραγμόν αυτώ  περιέθηκε.» (Ματθ. κα΄ ,33).
Από τον γεωργικό χώρο η εικόνα αυτής της παραβολής. Ο Κύριος για τον αμπελώνα ομιλεί, τον πνευματικό όμως αμπελώνα εννοεί. Πρωταρχικά τον Ισραηλιτικό λαό υπονοεί και φραγμό τον Παλαιοδιαθηκικό Νόμο, τον οποίο συχνά πυκνά παρέβαινε, διέστρεφε και παραποιούσε.
Αλλά και το σύμπαν ολόκληρο αμπέλι του Θεού είναι. Φραγμός οι φυσικοί νόμοι, οι οποίοι εναρμονίζουν τη λειτουργία του ζωϊκού, φυτικού κόσμου και των λοιπών δημιουργημάτων. Μια λειτουργία αέναη, ρυθμική, αλάθητη, οριακή.
Η Εκκλησία του Χριστού αμπέλι δικό Του. Αμπέλι ποτισμένο με το Τίμιο και Πανάγιο Αίμα του Υιού του Θεού.
Φραγμός το Ιερό Ευαγγέλιο και οι Ιεροί Κανόνες των Πατέρων. Είναι ο  κώδικας λειτουργίας της  χριστιανικής ζωής. Είναι το πηδάλιο πορείας των μελών της Εκκλησίας.
Αμπελώνας σε σμικρογραφία και η οικογένεια, το φυτώριο της κοινωνίας.
Φραγμός τα ήθη και έθιμα, ο Ευαγγελικός Νόμος.
Η υπέρβαση των φραγμών καταλύει τις οικογενειακές φωλιές, διαλύει τις εστίες και οι συντελεστές πολυποίκιλοι.
Αλλά και η κάθε ανθρώπινη ψυχή Θεϊκό αμπέλι είναι. Εικόνα του  Αρχέτυπου Λόγου πλάσθηκε, με δυνατότητα ομοίωσης. Αθάνατη προορίσθηκε και ουρανοφόρα είναι. Η υπέρτατη θυσία του Θεανθρώπου,  εξασφάλισε και εγγυήθηκε την είσοδο του ανθρώπου στη Βασιλεία Του, με την ενέργεια του Θεού και συνέργεια του ανθρώπου.
Φραγμός για κάθε άνθρωπο τα Ευαγγελικά προστάγματα και ο συνειδησιακός, έμφυτος Νόμος.
Κάθε παράβαση συνεπάγεται παρασιτικές επικοινωνιακές παρεμβολές στην κοινωνία ανθρώπου – Θεού. Κάθε παρακοή ισοδυναμεί με θάνατο.
Η τήρηση των εντολών του Θεού, η βίωση της ασκητικής ορθόδοξης ζωής, η συμμετοχή στη λατρευτική και Μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, ο ισόβιος ανένδοτος αγώνας στον αόρατο πόλεμο, εξασφαλίζουν την κάθαρση της καρδιάς, τον φωτισμό του νου, την θέωση.
Η καρποφορία του αμπελώνα πλούσια. Σε αντίθετη περίπτωση θα είμαστε  υπόλογοι και αναπολόγητοι.
Και πάλι υπάρχει η μετάνοια, η μεταστροφή. Ας αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία.-