Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

ΑΝΘΡΩΠΟΙ μονάχοι...


ΑΝΘΡΩΠΟΙ  μονάχοι…
*********************
Άνθρωποι  μονάχοι…
Ξεκίνημα…Γήϊνη πορεία…
Δρόμος  μακρύς  και  στενός
                  και  ανηφορικός.
Συνωστισμός  ανθρώπων.
Αντάμωμα  προσώπων.

Άνθρωποι  μονάχοι…
Μονάχοι  σαν  στάχυα  στον  κάμπο.
Σαν  κυπαρίσσια  στο  ξέφωτο.
Μια πυξίδα  κατεύθυνσης  αποτελούν.
Μια  βολίδα  προς  τον  Ουρανό                  
                                        εκτοξεύουν.
Εκεί  είναι  ο  στόχος.
Μακρυά  από  αντιθέσεις.
Υπερβαίνοντας  αντιπαραθέσεις.

Άνθρωποι  μονάχοι…
Μόνοι  με  μόνο  τον  Θεό!
Σωστική  στάση  ζωής.
Πρόκληση  και  πρόσκληση,
                             για μίμηση  είναι.-

             Από την Ποιητική Συλλογή
                ΣΚΙΡΤΗΜΑΤΑ.   Ε.Α.Κ.