Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

ΠΡΑΞΗ και ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ.


   ΚΥΡ. ΑΓ.ΠΑΤΕΡΩΝ  Δ΄ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ.
  ( Ματθ.  ε΄, 14 – 19 )

 ΠΡΑΞΗ  και ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ.

«Ος δ’ αν ποιήση και διδάξη, ούτος μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών.» ( Ματθ. ε΄, 19 ).
Ο Ευαγγελικός Νόμος, που περιέχεται στην Κ. Διαθήκη, είναι ο Μωσαϊκός  Νόμος  συμπληρωμένος. Είναι ο Νόμος του Θεού στην τέλεια μορφή του. Η τήρηση των εντολών του Θεού καθήκον κάθε εθελοντή στρατιώτη Χριστού.
Κάθε άνθρωπος, που δέχεται το Βάπτισμα  πολιτογραφείται στον κατάλογο υποψηφίων Αγίων, κληρονόμων της βασιλείας του Θεού.
Με το Βάπτισμα ο μεταπτωτικός άνθρωπος υφίσταται ανάπλαση, δέχεται την αναγέννηση, δίδεται η δυνατότητα της Θέωσης.
Στην πνευματική του πορεία ο άνθρωπος διεξάγει έναν αδυσώπητο αγώνα, μια ανένδοτη μάχη, για κάθαρση της καρδιάς, φωτισμό του νου, Χριστοποίηση.
Ο Αθλητής Χριστού πιστεύει ακράδαντα στον Ιησού, τηρεί απαρέγκλιτα τις εντολές του Κυρίου, βιώνει επακριβώς την ορθόδοξη ασκητική και μετέχει ενεργά και συνειδητά στη λατρευτική και Μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας.
Ο πύκτης του στίβου εκκλησιοποιείται, κάνει πράξη τις εντολές του Θεού και έχει δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση να διδάξει την Ευαγγελική  Αλήθεια. «Ο ποιήσας και διδάξας μέγας κληθήσεται εις την βασιλεία των ουρανών».
Το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο αντικατοπτρίζεται στη βιοτή  του Χριστοποιημένου προσώπου και επιδρά θετικά και πολλαπλά στο κοινωνικό περιβάλλον.
Η  εφαρμογή  και διδασκαλία του Νόμου του Θεού μέλημα των εργατών του πνεύματος, των επιζητητών του Παραδείσου.
Οι έμπρακτοι αποστολείς Ευαγγελικών μηνυμάτων αποτελούν το «φως του κόσμου», είναι τα Κατοικητήρια της Τρισηλίου Θεότητας.
Διδάσκαλοι, αλλά ποιητές, πρωταρχικά, των Κυριακών ρημάτων, ας προσπαθήσουμε να γίνουμε, ώστε να αξιωθούμε της βασιλείας Του.-