Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Ν' αγαπάς.


 Ν’ ΑΓΑΠΑΣ....
*****************
Καρπός της αγάπης του Θεού εσύ,
εικόνα του Λόγου Του,
πιστό αντίγραφό Του,
φέρεις ανεξίτηλα τη σπίθα
                           της αγάπης Του.

          *    *    *
Είναι η ΑΓΑΠΗ
και σ’έπλασε από αγάπη
και σου ‘δωσε τον πόθο της αγάπης
και ρίζωσε στο είναι σου.

          *    *    *
Ν’ αγαπάς!!!
Ν’ αγαπάς τη στεριά και τη θάλασσα,
τον αέρα και το σύμπαν,
τα πουλιά και τ’ αμφίβια,
τα φυτά και τα ζώα,
ν’ αγαπάς...

          *    *    *
Ν’ αγαπάς κάθε  τι,
που η αγάπη Του έδωσε,
ν’ αγαπάς των χειρών Του το έργο,
μα πιο  πολύ ν’ αγαπάς
                               τους ανθρώπους.
          *    *    *
Κορωνίδα του έργου Του
                   ο  άνθρωπος,
φορέας μιας αθάνατης ψυχής,
απ’το κατώφλι του περνώντας
                                 αγαπητικά
τερματίζεις στα ουράνια ειρηνικά.

          *    *    *
Ν’ αγαπάς, ν’ αγαπάς  ασύνορα,
ν’ αγαπάς με παλμό και με ζέση,
ν’ αγαπάς  τα κτιστά και τα άκτιστα,
μα πιο πολύ  ν’ αγαπάς
                            τους  ανθρώπους.
          *    *     *
Ο  Θεός  στην καρδιά σου, ο Πρώτος,
η εικόνα Του αμέσως μετά,
όλη  η κτίση στης αγάπης
                   τον  ορίζοντα,
με ανιδιοτέλεια ν’ α γ α π ά ς!

  Από την Ποιητική Συλλογή:
     ΣΚΙΡΤΗΜΑΤΑ. Ε.Α.Κ.
          
  *************************