Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΣΩΠΑ και ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ.


ΠΡΟΣΩΠΑ και  ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ.
**************************
Οικήτορες  της  γης
διαφεντευτές του πλανήτη,
οι άνθρωποι.

                   *    *    *
Δημιουργίες θεϊκές
αγάπης έκφραση,
οι άνθρωποι.

                   *    *    *
Εικόνες του Λόγου,
πρόσωπα υποστατικά,
οι άνθρωποι.

                   *    *     *
Προορισμό το ΄΄καθ’ομοίωσι΄΄,
το άκρο άωτο της αγάπης
                                  του Θεού,
κατέχουν οι άνθρωποι.

                   *    *     *
Τα πρόσωπα  προσωπεία
                            εμφορούνται.
Υποκρισίας, αλαζονείας φορείς,
οι άνθρωποι.

          *     *     *
Αμαύρωση της εικόνας,
αχρείωση χαρισμάτων,
έδρεψαν οι  άνθρωποι.

          *     *      *
Η  μετάνοια παραμένει
όπλο ακατανίκητο,
το κατέχουν οι άνθρωποι.

          *    *     *
Ο Θεός Πατέρας αναμένει.
Την πρωτοβουλία
τη διαθέτουν οι άνθρωποι.-
        Από την Συλλογή:ΣΚΙΡΤΗΜΑΤΑ. Ε.Α.Κ.