Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

ΑΓΙΟΣ Ι Ω Β.


6/5  ΑΓΙΟΣ    Ι Ω Β.

Στην ανδρεία ακατάβλητος, στην ταπείνωση ασυναγώνιστος, στην αγάπη ανυπέρβλητος, στην υπομονή αήττητος, ο ΙΩΒ.
Η Θεϊκή  ευλογία  επιβραβεύει  τη νικηφόρα αγωνιστικότητά του και αποκτά 10  παιδιά  και  πολλά  αγαθά. Παραμένει όμως ταπεινός  δούλος Κυρίου, απόλυτα υποταγμένος στο θέλημα Του. Ο διάβολος  φθονεί  την  πρόοδό του. Στοχεύει στην πτώση του. Παίρνει τη Θεϊκή άδεια να δοκιμάσει  την  υπομονή του. Τοιουτοτρόπως  σε ελάχιστο χρονικό  διάστημα  χάνει  τα  πάντα, παιδιά, αγαθά, υγεία. Παραμένει  όμως  εδραίος  στην  πίστη, ακατάπαυστος  στη δοξολογία. Υπομένει  καρτερικά, ευχαριστηριακά. Η  υπομονή  στον  κολοφώνα της.   Ο διάβολος καταισχύνεται.Ο Κυριος δοξάζεται και ευλογεί. Αφθονώτερα αγαθά αποκτά και πανευτυχής στα  248  χρόνια εκδημεί. Παραμένει για πάντα υπόδειγμα μοναδικό υπομονής.-