Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

ΚΑΤΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΘΕΟΥ.

ΚΥΡ. Β΄ ΛΟΥΚΑ ( Β΄ Κορ. στ ,16 – ζ΄ 1 )
ΚΑΤΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΘΕΟΥ
«Υμείς …ναός Θεού εστε ζώντος.»(Β΄Κορ. 6,16) είναι η υπόσχεση, που διατυπώθηκε από το αδιάψευστο στόμα του Θεού, σε μια σειρά και άλλων επαγγελιών διαχρονικών.
Κατοικητήριο Θεού ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να γίνει.
Το σώμα του ανθρώπου ναός Θεού ζώντος είναι, αφού «εικόνα Θεού » είναι, την πνοή του Θεού δέχθηκε και «σάρκα έλαβε» κατά την ενανθρώπησή Του ο Λόγος του Θεού.
Η ανθρώπινη σάρκα καθαγιάστηκε και έχει τη δυνατότητα της Θέωσης. Αποδεικτικά στοιχεία τα άφθαρτα σώματα Αγίων, καθώς και τα λείψανά τους.
Και η ψυχή του ανθρώπου «ναός Θεού » δύναται να γίνει. Πότε;
Αν ο άνθρωπος αγαπά φλογερά τον Θεό και Του διαθέτει τα πρωτεία.
Αν Εκείνος αποτελεί την πρώτη προτεραιότητά του.
Αν πιστεύει ακράδαντα την Τριαδική Θεότητα και τον Σταυρωθέντα και Αναστάντα Θεάνθρωπο Λόγο.
Αν εναρμονίζει τη ζωή του, τις ενέργειές του απόλυτα με το θέλημα του Θεού και εκτελεί απαρέγκλιτα τις εντολές Του.
Αν ζει θυσιαστικά και με αυταπάρνηση, αγαπά ανιδιοτελικά και ειλικρινά τον αδελφό του.
Αν λατρεύει και συμμετοχικά τον Θεό και γίνεται «σύσσωμος και σύναιμος» Χριστού πυκνά.
Αν διέρχεται τη ζωή του ασκητικά, αγωνιστικά και μάχεται στον «αόρατο πόλεμο», στον πόλεμο κατά των παθών, για την κάθαρση της καρδιάς, τον φωτισμό του νου, τη θέωση.
Αν ζει προσευχητικά και είναι κοινωνός Θεού.
Αν νιώθει τον Θεό Πατέρα του και συμπεριφέρεται υιικά.
Αν αισθάνεται την αδιάλειπτη πρόνοιά Του.
Αν συμβαίνουν όλα τα παραπάνω, τότε ο άνθρωπος – πρόσωπο - υποστατικά είναι ναός, κατοικητήριο Θεού. Τότε νιώθει έντονα την παρουσία Του, κινείται στην παρουσία Του, γεύεται την ευφροσύνη της παρουσίας Του και ποθεί την αιώνια απόλαυσή της.
Μια καθαρή καρδιά είναι έμψυχος ναός Θεού. Εκεί θέλει να έχει τον θρόνο Του.
Με απόλυτο Μονάρχη τον Κύριο η ζωή μας είναι πανευτυχής.
Με Κυβερνήτη στη ζωή μας τον Ιησού η πορεία μας είναι αλάθητα ασφαλής.
Με τον Θεό διαρκή ένοικό μας η ειρήνη επικρατεί στο είναι μας.
Με τον Χριστό συνοδοιπόρο μας κατεργαζόμαστε ορθά τη σωτηρία μας, ζούμε μεταστροφικά, αναγεννητικά, αγαπητικά.
Ας πορευόμαστε ευάρεστα στον Θεό, για να είμαστε «ναοί Θεού» όντως.-