Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

25η Μ α ρ τ ί ο υ !

25η ΜΑ Ρ Τ Ι Ο Υ

25 Μαρτίου !
Πανορθόδοξη χριστιανική εορτή. Το προαιώνιο Θεϊκό σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου αρχίζει να εφαρμόζεται. Η ευαγγελία ανακοινώνεται σ’ Εκείνη, που είχε τη Θεοποιό Χαρη, κατά μετοχή, την Παναγία.
Και η καταφατική της απάντηση στο άγγελμα του Αρχαγγέλου αποκαλύπτει την υπακοή της στο Θεό, μέσα από μία ελεύθερη επιλογή, την απάρνηση του ιδίου θελήματος και την αποδοχή του θελήματος του Θεού. Περνάει από την κάθαρση και το φωτισμό, με την ησυχαστική Θεοκοινωνία και φθάνει στη Θέωση, κατά τον Ευαγγελισμό.
Τοιουτοτρόπως με την επίτευξη της Ενανθρώπησης του Λόγου εξασφαλίζεται η δυνατότητα της Θέωσης κάθε ανθρώπου και πραγματοποιείται ο σκοπός της δημιουργίας.
25η Μαρτίου! Και πανεθνική εορτή.
Οι Έλληνες είχαμε απωλέσει το πολύτιμο αγαθό της ελευθερίας. Επί τετρακόσια χρόνια ζούσαμε κάτω από το ζυγό μιας στυγνής δουλείας. Τα κρυφά Σχολειά διατηροῦσαν στην ψυχή του ραγιά την πίστη στο Θεό ζέουσα και την ελπίδα στην ελευθερία άσβεστη. Χρειάστηκε αγώνας αδυσώπητος και θυσίες απροσμέτρητες, για την επανάκτηση της ελευθερίας. Οι ήρωες του 1821 έδωσαν μάχες για τοῦ ΄΄Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδος την ελευθερία΄΄ καί διέγραψαν περίλαμπρες νίκες, κάτω από την σκέπη και κραταιά προστασία της Παντάνασσας Θεοτόκου.
Η Εκκλησία, με σύσσωμο τον κλήρο έδωσαν πανίσχυρο ΄΄ παρών΄΄ .
Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός πρωτοστάτησε και ύψωσε το λάβαρο της Επαναστάσεως στην Αγία Λαύρα, δίδοντας το έναυσμα για αυτοθυσίες.
Και έχομε μία ατέλειωτη σειρά προσφοράς στο επαναστατικό γίγνεσθαι.
Πατριάρχες και Αρχιερείς, Ιερείς και Μοναχοί, πλαισίωσαν την Φιλική εταιρεία και έδωσαν εκατόμβες Εθνομαρτύρων Κληρικών, μαζί με τις στρατιές των λοιπών Αγωνιστών.
Κάθε σπιθαμή ελληνικού εδάφους βοά τις αυτοθυσίες Κλήρου και λαού. Η προσφορά τους πρότυπο για μίμηση. Αν θέλουμε ν’ αναπνέουμε τον μυροβόλο αέρα της ελευθερίας, ας βαδίσουμε απαρέγκλιτα στ’ αχνάρια τους. Ας αναβαπτιστούμε σ’ αυτά τα ιδανικά και ας τα διατηρήσουμε αλώβητα.-