Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Ὅσιος Θαλλέλαιος.

27/2 ΟΣΙΟΣ Θ Α Λ Λ Ε Λ Α Ι Ο Σ

Γόνος της Κιλικίας, αλλά οικιστής των Γαβάλων ο Θ Α Λ Λ Ε Λ Α Ι Ο Σ .
Η πίστη του για το Χριστό βαθιά.
Η αγάπη του για το Θεό δυνατή.
Και η επιλογή του για ασκητική ζωή πραγματώνεται. Ο τόπος, που οι ειδωλολάτρες συχνάζουν γίνεται τόπος διαμονής του. Οι δαίμονες εξοργίζονται. Επιδιώκουν τον αφανισμό του. Προσπαθούν τον εκφοβισμό του. Βρίσκονται όμως αντιμέτωποι με έναν ανένδοτο αγωνιστή, που τούς κατατροπώνει.
Ο Θαλλέλαιος στοχεύει τη σωτηρία του και επινοεί αυστηρότερους τρόπους άσκησης, βιώνοντας την τελωνική αυτοσυνειδησία.
Η ζωή του διδάσκει και πολλοί μεταστρέφονται.
Η θαυματουργική Χάρη προσφέρεται αφειδώλευτα.
Η αυλαία του Παραδείσου ανοίγει διάπλατα με την ειρηνική εκδημία του.-