Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

ΣΩΣΤΙΚΑ ερωτήματα.

ΚΥΡ. ΤΥΦΛΟΥ. ( Πραξ. ιστ΄ , 16 – 34 )
ΣΩΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ.

«Κύριοι,τι με δει ποιείν ίνα σωθώ;…….Πίστευσον επί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και σωθήση….»(Πραξ. ιστ. , 30 – 31 ) .
«..τι με δει ποιείν ίνα σωθώ ; »
, είναι η ερώτηση του δεσμοφύλακα προς τους Απ. Παύλο και Σίλα. Ο σεισμός, η ζωντανή παρουσία του Θεού, διάνοιξε τη θύρα της φυλακής, αλλά και τη θύρα της καρδιάς του φύλακα. Ο σεισμός, προκάλεσε ισχυρή δόνηση στο είναι του φύλακα.
Το υπαρξιακό ερώτημα ήταν μια κραυγή αναζήτησης της σωτηρίας.
Η απάντηση από τα φερέγγυα χείλη του Απ. Παύλου ήταν άμεση και σαφής : « Πίστευσον επί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. »
Η πίστη στον Ενανθρωπήσαντα, Σταυρωθέντα και Αναστάντα Κύριον, σώζει.
Μία πίστη ακράδαντη και δι’ αγάπης ενεργουμένη, εις το Θεανδρικό Πρόσωπο του Χριστού , είναι η Αποστολική πρόταση.
Πιστεύω στον Χριστό σημαίνει Τον αναγνωρίζω ως προσωπικό Σωτήρα και Λυτρωτή μου και Τον ακολουθώ με συνέπεια.
Πιστεύω στον Κύριο σημαίνει τηρώ απαρέγκλιτα τις εντολές Του.
Πιστεύω στον Ιησού σημαίνει βιώνω την ορθόδοξη ασκητική και μετέχω ενσυνείδητα στη λατρευτική και Μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας.
Πιστεύω στον Θεάνθρωπο σημαίνει γρηγορώ και αντιλαμβάνομαι τις παγίδες του προσώπου σατανά, ο οποίος χρησιμοποιεί τον έπαινο και την κατηγορία, την ενθάρρυνση και την απογοήτευση, προκειμένου να πετύχει την προσωπική μας απώλεια.
Πιστεύω στον Χριστό σημαίνει Τον ακολουθώ ανεπίστροφα, Τον αναγνωρίζω αμετάκλητα και Τον καθιστώ κέντρο της ζωής μου.
Αυτή η Χριστοκεντροφόρος πορεία είναι σωστική και αυτή καλούμαστε ν’ ακολουθήσουμε.-