Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

Στους ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΝΤΑΣ..

Στους Α Γ Ι Ο Υ Σ Π Α Ν Τ Α Σ.
Το πέρασμα του ανθρώπου από τη γη είναι μία διαρκής πορεία προς τον Ουρανό.
Η Στρατευόμενη Εκκλησία διανύει το δρόμο προς την Αιωνιότητα.
Η διάβαση από τη γη στον Ουρανό, για να είναι ασφαλής, χρειάζεται σηματοδότες. Απαιτούνται φάροι τηλαυγείς, που θα φωτίζουν τη δαιδαλώδη κι επίπονη πορεία. Είναι απαραίτητοι οδοδείχτες φωτεινοί, που θα καθορίζουν το δρόμο.
Τέτοιοι οδοδείχτες, είναι οι Μάρτυρες κι οι Ομολογητές, οι Ασκητές κι οι Ιεραπόστολοι, οι στρατιές των Αγίων.
Όλες εκείνες οι ηρωικές μορφές, που βάδισαν λαμπαδηφόροι στη γη, που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της Μοναδικής Αγάπης κι άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη στο πέρασμά τους.
Εκείνοι, οι Πυρφόροι Αγωνιστές, οι ακατάβλητοι Μαχητές, οι Τροπαιούχοι, που απαρτίζουν τη Θριαμβεύουσα Εκκλησία, μας άφησαν πολύτιμη κληρονομιά, πλούσιες εμπειρίες, για μία αλάθητη νικηφόρα πορεία.
Αυτές, τις φωτοβόλες μορφές, του πολύφωτου στερεώματος της Εκκλησίας, ανώνυμους και επώνυμους, τιμάμε, σήμερα, Κυριακή των Αγίων Πάντων.
Οι Άγιοι, Χριστοποιημένοι, Αγιοτριαδικοί κοινωνοί, έζησαν κενωτικά, βίωσαν μαρτυρικά την πίστη τους
, ήταν τα αγωνιστικά μέλη της Στρατευομένης Εκκλησίας και σήμερα αποτελούν τα ενεργά μέλη της Θριαμβεύουσας Εκκλησίας. Μορφές, που βίωσαν την κάθαρση και έγιναν μέτοχοι της φωτιστικής και Θεοποιού ενέργειας του Θεού.
Πρόσωπα, που προσέγγισαν τον Θεό ένιωσαν την θαλπωρή της αγάπης Του και πρόσφεραν τη ζωή τους αντίδωρο αγάπης.
Οι Άγιοι, καταξιωμένες προσωπικότητες, που στόχευσαν και πέτυχαν τη θέωση, περνώντας μέσα από τα κανάλια της αγάπης στο Θεό και στον άνθρωπο.
Όλοι συναπαρτίζουν την Αγιόλεκτη Χορεία. Όλοι πέτυχαν το «καθ’ ομοίωσιν».
Η Ορθοδοξία απλώνεται υφηλιακά. Οι Άγιοί της είναι διεθνείς. Σ’ αυτήν την παγκόσμια απαρτία προβάλλουν εμφαντικά, μετοχικά, Άγιοι και Όσιοι, Μάρτυρες και Νεομάρτυρες, συγκροτούν την ακοίμητη πρεσβεία στον Παντάνακτα, εκεί στην αείφωτη χώρα.
Στή Θριαμβεύουσα Εκκλησία, ο Θρόνος της δόξας του Θεού δορυφορείται από αναρίθμητα πλήθη Οσίων, Αγίων, Μαρτύρων, Ομολογητῶν, Δικαίων και Αγγέλων.
΄Ολοι βιώνουν άφατη αγαλλίαση. Ο Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης λέγει: « Οι Άγιοι ζουν σ’ άλλο κόσμο κι εκεί βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα την Θεία δόξα και την ομορφιά του προσώπου του Κυρίου. Αλλά με το ίδιο Άγιο Πνεύμα βλέπουν και τη ζωή μας και τα έργα μας. Γνωρίζουν τις θλίψεις μας κι ακούνε τις θερμές προσευχές μας», αλλά αναμένουν εναγώνια και τη δική μας παρουσία, για να γευθούν καθολικά την ατέρμονη ευφροσύνη.
Εμεῖς, που απαρτίζουμε την Στρατευομένη Εκκλησία, οι πάροικοι και παρεπίδημοι της γης, οι επιποθούντες τη μέλλουσα πόλη, πορευόμαστε με πρότυπα ζωής τούς Αγίους. Είναι οι προγενέστεροι πολίτες της Στρατευομένης Εκκλησίας, οι Αθλητές του πνευματικού στίβου, οι εκφραστές της ορθόδοξης ζωής.
Ιχνηλατούμε, ευελπιστούμε στις πρεσβείες τους και προσπαθούμε να τούς μιμηθούμε. Η μίμησή τους θα είναι και η αληθινή τιμή τους.
Αντίγραφα Χριστού, λοιπόν, ως πρόκληση και για πρόσκληση προτείνομε.
Η αγιότητα νοηματοδοτεί τη ζωή μας, σηματοδοτεί τη γήινη πορεία μας.
Η αγιότητα είναι ο αγώνας μας και η ελπίδα μας, ο στόχος μας και ο κατ’ εξοχήν προορισμός μας.
Άλλως τε προτροπή του Κυρίου είναι: «Άγιοι γίγνεσθε, ότι εγώ άγιος ειμί.» (Α΄ Πέτρου Ι, Ι6) .-