Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Αναζητώντας ανθρώπους.

ΚΥΡ. ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ. ( Πραξ. ια΄ , 19 – 30 )
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ανθρώπους.

«Εξήλθεν εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσαι Σαύλον.»( Πραξ. ια΄ , 25)
Στην κοινωνία των ανθρώπων σημειώνονται ποικίλες αναζητήσεις :
Αναζητήσεις υλικών αγαθών, αξιωμάτων, ευκαιριών προς εκμετάλλευση, ανθρώπων για «χρησιμοποίηση».
Αναζητήσεις μεταφυσικές, υπαρξιακές, πνευματικές παρατηρούνται.
Οι αναζητήσεις μας είναι εγωκεντρικές. Η φιλαυτία, που διαθέτουμε μας κατευθύνει και επικεντρώνει το ενδιαφέρον μας σε ατομικές διεκδικήσεις.
Η κεντροποίηση όμως του Θεού στη ζωή μας, θα μας φέρει στην περιφέρεια και θα μας αξιοποιήσει σωτήρια. Οι αναζητήσεις μας τότε επανατοποθετούνται σε νέα βάση και αναδεικνύονται κινήσεις σωστικές.
Η υπέρβαση της φιλαυτίας οδηγεί στην ανάπτυξη της φιλαλληλίας, με πολλές προεκτάσεις.
Η αναζήτηση ανθρώπων, με σκοπό τη γνωριμία τους με τον Θεό, είναι κίνηση αγάπης.
Η αναζήτηση ψυχών, με στόχο την κοινωνία τους με τον Θεό, αγαπητική δράση.
Η αναζήτηση προσώπων, για εκούσια συστράτευση στο στράτευμα του Ιησού, δράση ιεραποστολική.
Η αναζήτηση ανθρώπων, για τη Βασιλεία του Θεού, έκφραση ιεραποστολικού ζήλου.
Η αγωνία αυτή της αναζήτησης διακατείχε το είναι του Απ. Βαρνάβα και προσέτρεξε προς συνάντηση του Σαύλου.
Αυτός ο πόθος της ιεραποστολής απαιτείται να πυρπολεί την καρδιά μας.
Η σωτηρία μας περνάει από το κατώφλι του αδελφού μας, εφ’ όσον η αγάπη θα είναι το κριτήριό μας.
Ας είναι. λοιπόν, οι αναζητήσεις μας σωστικές, αγάπης ανταύγειες.-