Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τετάρτη, 7 Απριλίου 2010

Η ΧΑΡΑ της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Η Χ Α Ρ Α ΤΗΣ Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! Ο Κύριος ΑΝΕΣΤΗ ΑΛΗΘΩΣ !
Είναι ο αναστάσιμος παιάνας.Ο Χριστός με την Ενανθρώπηση, τα Πάθη, τον Σταυρό και την Ανάσταση επέδειξε την άμετρη αγάπη και την άφατη ευσπλαχνία του Θεού προς τον άνθρωπο.
΄Εγινε ο Θεός άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος "κατά χάριν" Θεός. ΄Ελαβε την ανθρώπινη σάρκα για να αποθανατίσει τη σάρκα. Δέχτηκε εκούσια τον θάνατο για να νικήσει τον θάνατο. Με την σταυρική θυσία κατετρόπωσε τον Διάβολο και τον θάνατο, που ήταν συνέπεια της αμαρτίας.
Ο άνθρωπος, η εικόνα του Αρχέτυπου Υιού, με την πτώση του Αδάμ αμαυρώθηκε, αλλά με την Ανάσταση του Κυρίου ζωοποιήθηκε.
Με την Ανάσταση του Θεανθρώπου δόθηκε η δυνατότητα στον άνθρωπο να φθάσει στην θέωση. Με στόχο τη μέθεξη της Θεοποιού ενέργειας του Θεού, πορεύεται από την κάθαρση της καρδιάς στον φωτισμό του νου και εξασφαλίζει την ειρήνη.
"Ε ι ρ ή ν η υμίν ! "
΄Ηταν ο πασχάλιος χαιρετισμός του Αναστάντα Κυρίου κατά τις εμφανίσεις Του στούς Μαθητές. Μία ειρήνη εσωτερική, η οποία αντανακλάται εξωτερικά και συμβάλλει στην ευρύτερη ειρήνη.
Στον πνευματικό αγώνα κατά των παθών και στην προσπάθεια της μεταμόρφωσης του ανθρώπου σε πρόσωπο διάχυτη είναι η χ α ρ ά.
Δώρο αναφαίρετο της Αναστάσεως του Κυρίου η χ α ρ ά,
εφ’ όσον "Χαίρετε ! " απηύθυνε προς τις Μυροφόρες και καρπός αγώνα.
Η Ανάσταση του Χριστού πρόσφερε, αλλά και εξασφάλισε εις το διηνεκές τη χαρά, η οποία αρχίζει από τη γήϊνη αγωνιστική πορεία και προεκτείνεται στην ανεκλάλητη ευφροσύνη της θέας της δόξας του Θεού ατελεύτητα.
Χαιρόμαστε την Θεανθρώπινη παρουσία του Θεού στη γη.
Χαιρόμαστε και αναμένουμε τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας.
Χαιρόμαστε για τη δυνατότητα της αιώνιας απόλαυσης της βασιλείας Του.
Χωρίς το "Βατερλώ"του Γολγοθά και τον Θρίαμβο της Αναστάσεως ο άνθρωπος θα παρέμεινε στην πτωτική στάση.
Το ανέσπερο Φως της Αναστάσεως του Κυρίου σηματοδότησε την πορεία μας και μας πρόσφερε την αληθινή χ α ρ ά, την πραγματική ε ι ρ ή ν η, την προσωπική μας σ ω τ η ρ ί α.-