Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

Η Οσία Μαρία.

12/2 ΟΣΙΑ Μ Α Ρ Ι Α


Ο ένθεος πόθος της μοναχικής πολιτείας και του διαρκούς μαρτυρίου οδήγησαν τη Μ Α Ρ Ι Α σε ανδρώα Μονή, όπου και μετονομάστηκε Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ.
Ασκείται αυστηρά και επαγρυπνεί ακατάπαυστα. Συκοφαντείται ηθικά, αποδέχεται και ομολογεί άπρακτη πράξη. Διώκεται από τη Μονή και ανατρέφει το υποτιθέμενο παιδί της με πολύ κόπο.
Ο Κύριος αμείβει τη δούλη Του για την οικειοποίηση της συκοφαντίας. Τελευτά στη Μονή και αποκαλύπτεται το γυναικείο φύλο της. Η συκοφάντης δαιμονίζεται. Ο Οσία τιμάται από τους αδελφούς της Μονής. Η αλήθεια διαλάμπει. Η αγνότητα αμείβεται από τον στεφοδότη Κύριο.-