Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

ΣΥΝΑΞΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ :ΜΙΧΑΗΛ και ΓΑΒΡΙΗΛ.

8/11.ΣΥΝΑΞΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ:
ΜΙΧΑΗΛ και ΓΑΒΡΙΗΛ.

Άγγελοι! Οι μόνιμοι κάτοικοι του Παραδείσου.
Οι διαρκείς Διάκονοι της σωτηρίας του ανθρώπου.
Οι άγρυπνοι φύλακες της σωματικής ακεραιότητας του κάθε ανθρώπου.
Οι απεσταλμένοι της βουλής του Θεού.
Οι φορείς χαρμοσύνων μηνυμάτων, αλλά και προειδοποιητικών αφυπνίσεων.
Οι αέναοι ψαλμωδοί, οι δορυφορούντες τον Θρόνο του Τριαδικού Θεού.
Μιχαήλ και Γαβριήλ οι Αρχάγγελοι.
Εννέα τάγματα Αγγελικά
δίνουν δυναμικό παρόν στα Ουράνια Σκηνώματα: Αρχάγγελοι, Άγγελοι, Αρχαί, Εξουσίαι, Θρόνοι, Κυριότητες, Σεραφείμ, Χερουβείμ, Δυνάμεις.
Το δέκατο τάγμα πρόκειται να συμπληρωθεί από τους Μοναχούς, που θα βιώσουν θεάρεστα την ισάγγελη πολιτεία.
Οι Άγγελοι, κατά τους Αγίους Πατέρες, είναι πνεύματα λειτουργικά, νοερά, αεικίνητα, αυτεξούσια, αθάνατα, κατά χάρη.
Πολύτιμοι συμπαραστάτες μας.
΄΄Οδηγοί στο αγαθό, προστάτες των ψυχών και των σωμάτων μας, προαγωγοί στη Βασιλεία του κοινού μας Κυρίου΄΄ , κατά τον Αγ. Ιωάννη της Κροστάνδης.
Οι Άγγελοι δεν είναι παντογνώστες, ούτε πανταχού παρόντες.
Είναι ταχύτατοι, αναρίθμητοι, δημιουργήματα του Θεού, από την υπερβολή της εκστατικής αγάπης του Δημιουργού.
Λειτούργημά τους η αέναη δοξολογία του Θεού και η διακονία της σωτηρίας των ανθρώπων.
Οι Άγγελοι, είναι πλασμένοι με προαίρεση, με βούληση ελεύθερη.
Ο Πρωτάγγελος, ο Εωσφόρος, εξέπεσε ακριβώς, γιατί εκούσια επεθύμησε να εξισωθεί ο ίδιος, ως κτίσμα, με τον Κτίστη Θεό και συμπαρέσυρε και άλλους Αγγέλους.
Τότε σημειώθηκε η παρέμβαση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, με τη ρητή προειδοποίηση: ΄΄Στῶμεν καλώς!΄΄ , δηλαδή είναι ανάγκη η υποταγή στον Θεό με ταπείνωση και αγάπη.
Αυτή η σωστική κίνηση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ επέφερε την συγκράτηση των Αγγελικών τάξεων και την συνένωση, την Σύναξη όλων των Ασωμάτων Δυνάμεων.
Αυτό το γεγονός σήμερα εορτάζουμε.-