Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009

ΕΝΑΥΣΜΑΤΑ 1.

Η προσκόλληση στην προσκαιρότητα απαρτίζει το κοσμικό φρόνημα.

Η αυτονόμηση του ανθρώπου, σηματοδοτεί και την αλλοτρίωσή του.

Η επίτευξη της εκκοπής του ΄΄ιδίου θελήματος΄΄ απαιτεί την εγκόλπωση του θελήματός Του.

Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο με την άκτιστη ενέργειά Του.
Ο άνθρωπος μετέχει της άκτιστης ενέργειάς Του με την ορθόδοξη άσκηση.

Η θησαύριση πλούτου ολέθρια. Η αποθησαύριση έργων αγαθών ψυχωφελής.

Ο Τριαδικός Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο με τριαδική φύση :
Νου, λόγο, πνεύμα.

Ευεργετείσαι; Χαρά ανθρώπινη.
Ευεργετείς ; Χαρά θεϊκή
.

Η ποσότητα των δικαιωμάτων δείχνει την ποιότητα της πνευματικότητας.

Στην τέλεια ταπείνωση φθάνεις μέσα από την τέλεια αυτογνωσία.

Ο Θεός θέλει την σωτηρία μας. Εμείς την κατεργαζόμαστε ;
Υπόλογοι θα είμαστε
.

Δικαιολογούμε τον εαυτό μας ; Παρεμποδίζουμε την Θεία Χάρη.

Ο Ι η σ ο ύ ς είναι το παν για σένα ; Αν, όχι, τότε δεν είναι τίποτα.

Κάθε μέρα γιορτή. Μια παραπομπή Αγίου σε Άγιο.

Το να έχεις ωφελεί. Το να κατέχεις βλάπτει, αφού προσκόλληση εμπεριέχει.

Εχασες κάτι και αδιαφορείς; Το έχεις.
Ταράσσεσαι; Το κατέχεις και είναι ολέθριο.

Οι Άγιοι έκαναν τα πάντα αγαπητικά και ταπεινοφρονούσαν.
Εμείς
δεν κάνουμε τίποτε και υψηλοφρονούμε.

Προσφέροντας υψηλά ιδανικά εξασφαλίζεις πνευματικά αντισώματα.

Η ζωή μας ανήκει στον Θεό και πρέπει να προσφέρεται για μια θέση στη Βασιλεία Του.

Με την προσφορά νοηματοδοτείται η ζωή.

Για να σωθείς είναι ανάγκη να ταπεινωθείς.

Κατοικητήριο του Αγ. Πνεύματος επιθυμείς να γίνεις;
Π ί σ τ ε υ ε άδολα, τ α π ε ι ν ο φ ρ ό ν ε ι αληθινά, υ π ό μ ε ν ε καρτερικά,
α γ ά π α φλογερά το Θεό και τον άνθρωπο.

Η κ α λ ή π ρ ο α ί ρ ε σ η και η ε π ί κ λ η σ η τ ο υ Θ ε ο ύ εξασφαλίζει τη βοήθειά Του.

Η αντίσταση του ΄΄εγώ΄΄μας στο θέλημα του Θεού προσβολή κατάφωρη.

Η φ ι λ α υ τ ί α αποκαλύπτεται με την α ν υ π ο μ ο ν η σ ί α και η υ π ε ρ η φ ά ν ε ι α με την ε υ ε ξ α ψ ί α.

Η α γ ά π η δολοφονείται, όταν αγνοείται, καταστρατηγείται και απεμπολείται.

Ε ι ρ η ν ε ύ ε ι ς, όταν π ρ ο σ ε ύ χ ε σ α ι για τους εχθρούς σου.

Η προσκόλληση στα αγαθά βλάπτει και όχι η χρήση.

Ο Θεός Ιησούς κατέβηκε στη γη για να μας χαρίσει τη Βασιλεία Του.
Εμείς σπεύδουμε σ’ αυτήν ;


Αν καταφρονήσεις τα γήϊνα θα ποθήσεις ολοκληρωτικά τα ουράνια.

Η αυθαίρετη αυτονόμηση της ζωής μας καταλύει την ενότητα
και πυροδοτεί τις διαπροσωπικές σχέσεις.

Π ρ ο σ ε ύ χ ο υ θ ε ρ μ ά, έστω και σύντομα, παρά παρατεταμένα, αλλά χωρίς ζέση.-