Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

ΑΓΙΟΣ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ .

6/12  ΑΓΙΟΣ   Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ .

 3ος μ.Χ.  αιώνας  και  στα Πάταρα της Λυκίας γεννιέται ο  ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Οι γονείς του  θεοσεβείς  μεταλαμπαδεύουν την πίστη στο Χριστό. Η πρόωρη όμως εκδημία τους τον αφήνουν  κάτοχο μιας τεράστιας περιουσίας. Αναδεικνύεται  άριστος  διαχειριστής  της, αφού καλύπτει φιλεύσπλαχνα τις ανάγκες  των πτωχών και ορφανών. Χαρακτηριστική η αγαπητική του κίνηση προς τρεις πτωχές κοπέλλες και η προσφορά  300  χρυσών φλουριών, ως προικοδότηση.
            Η αρετή του διαλάμπει.Η χειροτονία του σε Ιερέα των Πατάρων επιβράβευση. Και  η εκδημία του Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας τον  φέρει στο θρόνο αυτόν, κατόπιν Θεϊκής παρέμβασης. Η ποιμαντική  του διακονία  αποφαίνεται άριστη. Η  πατρική  του  στοργή καλύπτει  τα πάντα. Η θαυματουργός του επέμβαση εμφανής. Η συμμετοχή του στην Α΄Οἰκουμενική  Σύνοδο αξιόλογη.
            Η γήϊνη πορεία λήγει  ειρηνικά το 330  μ.Χ. αφήνοντας παρακαταθήκη ένα αληθινό ορθόδοξο  πρότυπο  ζωής. Είναι ο κανόνας της πίστεως, της αγάπης, της πραότητας, της ταπεινοφροσύνης.-