Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Αφιέρωμα σ' Εκείνη!!!Αφιέρωμα σ’Εκείνη!!!

 Συ της εμής καρδίας
το αγαλλίαμα, Θεοτόκε,
Συ μου το κραταίωμα,
Συ μου το καύχημα και το φως`
 Συ μου θυμηδία,
 Συ δόξα και εγκαλλώπισμα,
 ζωή, πνοή, γλυκύτης, ηδονή,
 ευφροσύνη και χαρά
 και τρυφής η απόλαυσις.

 (Κανών εις Θεοτόκον ωδή δ΄
 Σαββ. Ηχ. πλ. Δ΄

 Συ μου, ισχύς, Κύριε…)