Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ


22/1  ΑΓΙΟΣ    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    ΤΙΜΟΘΕΟΣ.

 Χριστιανική ανατροφή δέχεται από τη  μητέρα  του  Ευνίκη και τη γιαγιά   του  Λωϊδα.
            Ακόλουθος πιστός γίνεται του Αποστόλου Παύλου και συγκοινωνός των παθημάτων του.
            Επισκοπεί της Εφέσου και κηρύττει διαπρύσια. Αγωνίζεται σθεναρά και προσελκύει αποτελεσματικά.
            Τους λόγους και τα έργα σφραγίζει με το αίμα.
            Τιμόθεος! Απόστολος και Μάρτυρας Χριστού  είναι.-