Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Ανάταξη...

 ΑΝΑΤΑΞΗ…
*****************
Πτώση ανθρώπινη διαδραματίζεται.
Συνέπεια πανανθρώπινη σημειώνεται.
Φθαρτότητα.
Θνησιμότητα.
Τάση πτωτική.
Απώλεια Θείας Χάρης.
Η κτίση  σε αναβρασμό.
Η  καταστολή  αναγκαία.
Η  αναστολή  ανεπίτρεπτη.
Η  αποστολή  σε  δράση.
Ο Θεός γίνεται Μετανάστης αγάπης.
Αναδεικνύεται Θεάνθρωπος.
Προσφέρεται Σταυροφόρος.
Θαυματουργικά Αναστημένος.
Η  επαναφορά  του  ανθρώπου
    στη  δυνατότητα της θέωσης
    γεγονός αδιαμφισβήτητο είναι.

Η ανάταξη πραγματώνεται.-