Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

Ηλιοβασίλεμα...
ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ…

Ηλιοβασίλεμα!
Ο ορίζοντας πολύχρωμος.
Μία μέρα τελειώνει.
Μία νύχτα αρχίζει.

Ηλιοβασίλεμα!
Το ηλιόγερμα της ζωής.
Η προσέγγιση τ’ Ουρανού.
Τα θυρανοίξια της αείφωτης χώρας.

Ηλιοβασίλεμα!
Ο ερχομός Του αναμενόμενος.
Ετοιμασία. Ετοιμότητα.
Ο Κύριος εγγύς και αναμένει.-

                Από την Ποιητική Συλλογή
           ΄΄ΣΚΙΡΤΗΜΑΤΑ΄΄  Ελ. Α. Κλ.