Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

"Χαίρε κλίμαξ επουράνιε...Στάσις Α΄.«Χαίρε, κλίμαξ  επουράνιε, δι’ ης  κατέβη  ο  Θεός·
χαίρε, γέφυρα  μετάγουσα  τους  εκ  γης  προς  Ουρανόν».
( Στάσις Α΄Γ3 )

Ο Θεός, Θεός αγάπης, προνοεί, αλλά και επινοεί και εκπονεί σχέδια αγαπητικά. Η ανάπλαση της Δημιουργίας, η ανακαίνιση του προσώπου, η ανόρθωση της πεπτωκυίας φύσεως, η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, με στόχο την επαναφορά του ανθρώπου στο χώρο του Παραδείσου, είναι προτεραιότητα του Θεού.
Ο Θεός Λόγος αυτοπροσφέρεται εκούσια, ολόθυμα,να πραγματοποιήσει μία  επανάσταση ειρήνης, να υλοποιήσει μία ΄΄μετανάστευση αγάπης΄΄.
Στο σωστικό αυτό εγχείρημα της καθόδου του Θεού στη γη, απαιτείτο μία ΄΄επουράνιος κλίμαξ΄΄, μία ουράνια σκάλα, διά της οποίας ο Θεός θα κατέβαινε στη γη.
Η Κεχαριτωμένη Κόρη της Ναζαρέτ, η Μαριάμ, αποτελεί το υποκείμενο επιλογής του Θεού. Είναι Εκείνη, η οποία αποδέχεται την πρόταση - πρόσκληση του Θεού, για τη μετοχή της στο σχέδιό Του, δηλαδή να αναδειχθεί Μητέρα του Θεού, να γίνει η σκάλα, διά της οποίας ο Θεός θα κατέβει στη γη, θα ενανθρωπίσει.
Ταυτοχρόνως, η Παναγία, αναδεικνύεται Θεοτόκος, Μητέρα του Θεού, αλλά και Μητέρα του κάθε ανθρώπου.
Η Παναγία μας, με τη μητρική καρδιά υπερπληρωμένη αγάπης, αποβαίνει η γέφυρα, η οποία μεταφέρει τους ανθρώπου από τη γη  στον ουρανό.
Η Θεοτόκος, έκτοτε, πρεσβεύει αδιάλειπτα στον Υιό της, για τη σωτηρία  εκάστου  ανθρώπου.
Εκείνη, ενισχύει δυναμικά, ενδυναμώνει αποτελεσματικά, καθοδηγεί μεθοδικά, προσφέρεται υποδειγματικά, ώστε ο άνθρωπος περνώντας μέσα από την αυτογνωσία, ενεργοποιώντας την αυτομεμψία, να οδηγείται στην μετάνοια. Τοιουτοτρόπως επιτυγχάνει την ταπείνωση, βιώνει  την  αγάπη, συμμετέχοντας στην Ασκητική και Μυστηριακή βιοτή. Ο στόχος της αγιότητας κατορθώνεται, εφ’όσον πραγματώνεται η κάθαρση της καρδιάς και επέρχεται ο φωτισμός του νου.

΄΄Χαίρε, λοιπόν, διότι είσαι η επουράνιος κλίμαξ, διά της οποίας κατέβηκε ο Θεός στη γη· χαίρε, διότι είσαι η γέφυρα, η μεταφέρουσα τους εκ γης πλασθέντας ανθρώπους εις τον Ουρανό΄΄.-