Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Ανοικτή γραμμή.


ΑΝΟΙΚΤΗ   ΓΡΑΜΜΗ.
***********************
Ανοικτή  γραμμή!!!
Λειτουργεί  απεριόριστα.
Δέχεται  κάθε  κλήση  αδιάλειπτα.
Λαμβάνει  κάθε S.O.S.
Επιλύει κάθε  πρόβλημα.
Οδηγεί  σε  διέξοδα τον εμπλεκόμενο
                                      σε  αδιέξοδα.
Ανοιχτή  γραμμή!!!
Είναι  γραμμή  αγάπης.
Είναι  η  γραμμή  του  Θεού 
                            της  αγάπης.
Μην  διστάσεις  να  Τον  καλέσεις.-

              Από την Ποιητική Συλλογή
                ΣΚΙΡΤΗΜΑΤΑ.   Ε.Α.Κ.