Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ μετά την ΥΨΩΣΗ. Αλλοτρίωση σωστική.
ΚΥΡ. Μετά την Ύψωση ( Γαλ. β΄, 16-20 ).

ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ  ΣΩΣΤΙΚΗ

«Χριστώ συνεσταύρωμαι· ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί  Χριστός».( Γαλ. β΄,20 ). 
 Η αναφωνητική δήλωση του Απ.Παύλου, της συσταύρωσης με τον Χριστό και της ταύτισης του « εγώ » του με το « εγώ » του Χριστού, είναι γοερή και κατηγορηματική.
Συσταυρώνομαι με τον Χριστό σημαίνει σταυρώνω τον « παλαιό » άνθρωπο, σταυρώνω την σάρκα, το σαρκικό φρόνημα, σταυρώνω τα πάθη και τις αμαρτωλές επιθυμίες, είμαι σταυρωμένος για τον « κόσμο », νεκρωμένος  για  την  αμαρτία.
Η συσταύρωση συνυφαίνεται την αλλοτρίωση του « εγώ » του ανθρώπου και    συνεπάγεται   την  περιχώρηση  στο « εγώ » του Χριστού. 
Η απάρνηση της ατομικής οντότητας, η απελευθέρωση από τα δεσμά του είναι και η καθολική παράδοση στα παντοδύναμα και στιβαρά χέρια του Χριστού σηματοδοτούν  την  πνευματική  άνωση.
Η εκούσια υποκατάσταση του « εγώ » μας, με το« εγώ » του Χριστού σημαίνει το στόμα μας γίνεται στόμα Χριστού, τα χέρια μας χέρια Χριστού, όλες οι αισθήσεις μας αισθήσεις Χριστού, σύσσωμοι καθολικά Χριστού, απόλυτα ταυτισμένοι με τον Χριστό. Είμασθε Χριστοφόροι, Χριστοκίνητοι και όχι εγωκίνητοι. Ενεργούμε σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού, δρούμε απαρέγκλιτα με τον Νόμο του Χριστού, κινούμασθε  με ακρίβεια όπως ο Χριστός.
« Ζει μέσα μου ο Χριστός » συνεπάγεται ζωή αγάπης, θυσίας και προσφοράς, ανεξικακίας και συγχωρητικότητας, ανοχής και υπομονής, προσευχής και προσοχής.
« Ζει μέσα μου ο Χριστός » σημαίνει  είμαι  φερέφωνο Χριστού, δίνω καθημερινά  τη  μαρτυρία  Χριστού,  ζω μαρτυρικά τον Χριστό, είμαι επιστολή Χριστού, γνήσιο αντίγραφο Χριστού.
« Ζω δε ουκέτι, εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός » σημαίνει ζω  ακατάπαυστα στην παρουσία του Χριστού, κάτω από το βλέμμα του Χριστού, μέσα στην πλημμύρα του ελέους του Χριστού, δέχομαι τους παφλασμούς των κυμάτων της αγάπης του Χριστού, κολυμπώντας στον ωκεανό της υπερτέλειας αγάπης του Χριστού.
Η ενθρόνιση του Χριστού στην καρδιά μου συνακολουθείται με πυρπόληση του είναι μου, με ζωή στην προοπτική της Αιωνιότητας, με συντονισμό στο ρυθμό τ’ ουρανού, με ζωή απόλυτα για τον Χριστό, με εκφάνσεις ζωής ενσφράγιστες με την παρουσία του Χριστού.
« Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμοί Χριστός ». Αυτό ας είναι ο πόθος μας και  η  επιδιωκτική   μας  προσπάθεια.  Η επίτευξη αυτού του στόχου εξασφαλίζει και την σωτηρία.-