Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

Αναζητήσεις


    
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

              Ο άνθρωπος, έκφραση της δημιουργικής ενέργειας του Θεού, απόδειξη της αγαπητικής διαθέσεώς Του, εμφαίνεται στη γη κυριαρχικά. Επικρατεί των λοιπών δημιουργημάτων του Θεού και απολαμβάνει των προσφορών τους. Η πορεία του ανθρώπου τοποθετημένη σε σωστική τροχιά.
              Ο εγωϊσμός και η φιλαυτία όμως, επιφέρουν την πτώση των Πρωτοπλάστων, με όλες τις τραγικές συνέπειες. Η φθορά, η αλλοίωση και η πτωτική τάση συνοδεύουν  μεταπτωτικά  τον άνθρωπο.
            Με το αίσθημα της ανασφάλειας έντονο, αναζητεί την συσσώρευση υλικών  αγαθών, την εξασφάλιση  εφήμερων απολαύσεων, την απόκτηση  πρόσκαιρων κερδών, την επίτευξη  επίγειας δόξας. Κυνηγός απατηλής ευτυχίας αστοχεί. Θεωρεί τις σωματικές ανάγκες και παραθεωρεί τις πνευματικές. Νιώθει αυτονομημένος, ενώ είναι κυριολεκτικά  εξαρτημένος. Ανελεύθερος ουσιαστικά, βιώνει τη δουλεία. Πλασμένος για υπερπτήσεις πεζοπορεί. Δημιουργημένος για την αθανασία φυτοζωεί. Προσκολλάται στην ύλη και αφομοιώνεται. Απορροφἀται από τις υλικές μέριμνες και αλλοιώνεται. Αγωνίζεται για την αυτοκαταστροφή  του. Οι ενέργειές του οδηγούν στον αποπροσανατολισμό  του. Η επανατοποθέτηση  επιτακτική  ανάγκη.
            Η γη είναι ένα ξενοδοχείο για τον  άνθρωπο. Μόνιμη κατοικία ο Ουρανός. Στόχος η θέωση. Αγώνας ανένδοτος η επίτευξή της. Πόλεμος ισόβιος κατά των παθών. Μάχη αδυσώπητη κατά των κακών λογισμών. Κάθαρση της καρδιάς για απόκτηση φωτισμού του νου και κατάληξη την μέθεξη του Θεού. Τα ουράνια αγαθά προορισμένα για τούς εκλεκτούς του Θεού. Οι αιώνιες απολαύσεις  έπαθλα των αγωνιστών. Η ατελεύτητη δόξα βραβείο των Αθλητών της πίστεως.Ο Παράδεισος, η θέα της παρουσίας του Θεού, ως Φωτός πανευ-φρόσυνου και της διάπυρης αγάπης Του, κληρονομία των Αγίων. Ο Ιησούς Φίλος Μοναδικός, συνοδοιπόρος άγρυπνος, βοηθός κραταιός και σταθερός, αναδεικνύει τον άνθρωπο συγκλη-ρονόμο Του.
        Με την απαρέγκλιτη τήρηση των εντολών του Θεού, την ένθερμη και αδιάλειπτη προσευχή, την έμπρακτη κάθετη αγάπη προς τον Θεό,την αδιάκοπη οριζόντια αγάπη προς τον άνθρωπο, την ειλικρινή  ταπείνωση, τη βαθιά μετάνοια, η  σωτηρία  εξασφαλίζεται.
              Με την ορθή επικοινωνιακή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, τον άνθρωπο, τον εαυτό του, την κτίση, επικρατεί δικαιοσύνη, υπάρχει ισότητα, επέρχεται ειρήνη, επιτυγχάνεται η ευτυχία. Ο άνθρωπος καθίσταται Κατοικητήριο  του  Αγίου  Πνεύματος,  καλύπτεται από την Θεϊκή Χάρη, ενεργεί ευάρεστα στον Κύριο και πορεύεται θεάρεστα.
       Η ποιότητα των αναζητήσεων σηματοδοτεί και την ποσότητα της Θείας Χάρης. Οι επιλεκτικές κινήσεις αμείβονται με άπειρες δωρεές. Οι σωστικοί στόχοι προωθούνται. Οι ενέργειες με προοπτική, αναφαίρετα αγαθά, πριμοδοτούνται πλούσια. Οι προτεραιότητες με προέκταση τον Ουρανό, βαθμολογούνται με άριστα.Οι πράξεις κάτω από το βλέμμα του Θεού, με εναρμόνιση στο θέλημά Του και υπό το πρίσμα της Αιωνιότητας, ευαρεστούν τον Θεό.
          Η ελευθερία επιλογής δυνατή. Η δυνατότητα θέωσης υπαρκτή. Η ανθρώπινη συνέργεια και η Θεϊκή ενέργεια συμβατές. Ο στόχος επιτευκτός.
            Αναζητήσεις, λοιπόν, σωτήριες, ας επιδιώκομε.-