Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Πρωτομάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού.


ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΕΣ  της  ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ του  ΧΡΙΣΤΟΥ


Η Ανάσταση του Χριστού αδιαμφισβήτητο ιστορικό, αλλά και υπαρξιακό γεγονός, σηματοδότησε το πέρασμα από τον θάνατο στη ζωή και αποτέλεσε τον οδοδείκτη του ανθρώπου προς την θέωση.
Μάρτυρες της Αναστάσεως του Ιησού οι Απόστολοι, καθ' όσον εμφανίστηκε ο Κύριος ένδεκα φορές, ήτοι :
 1. Στις Μυροφόρες.
 2. Στη Μαρία Μαγδαληνή.
 3. Στον Σίμωνα Πέτρο.
 4. Στο Λουκά και Κλεόπα προς Εμμαούς.
 5. Στους δέκα Μαθητές, απόντος του Θωμά.
 6. Στους ένδεκα Μαθητές  παρόντος του Θωμά.
 7. Στους επτά Μαθητές στην Τιβεριάδα.
 8. Στους ένδεκα Μαθητές στη Γαλιλαία.
 9. Στους Αποστόλους στη Βηθανία, κατά την Ανάληψη.
 10. Στον Αδελφόθεο Ιάκωβο.
 11. Στον Απόστολο Παύλο.
 Αλλά Πρωτομάρτυρες είναι οι Μυροφόρες γυναίκες. Η Εύα, πρώτη γυναίκα, πρωτοαντικρίζει τον Αδάμ και γυναίκες, οι Μυροφόρες, πρωτοαντικρίζουν τον νέο Αδάμ, τον Χριστό.
Στο πρόσωπό τους τιμάται η γυναικεία ύπαρξη και εξισώνονται τα δύο φύλα, άνδρας και  γυναίκα, καθ' ότι έχουν την αυτή δυνατότητα θέωσης.
Η πρώτη εμφάνιση του Αναστάντος Κυρίου στις γυναίκες αποτελεί και τιμητική διάκριση της αρετής και της ανδρείας.
Οι Μυροφόρες αγνόησαν την έχθρα του λαού, μηδένισαν τη δύναμη των στρατιωτών, υπερπήδησαν τον φόβο του σκοταδιού της νύχτας και τόλμησαν μια έξοδο ηρωϊκή. Σημείωσαν μια υπέρβαση, μια μηδενοποίηση της φιλαυτίας και έφθασαν μέχρι το μνημείο. Κινητήρια δύναμη της εξωστρεφικής αυτής     ενέργειας  η  ανδρεία. Η πνευματική ανδρεία, η οποία είναι καρπός της εδραίας πίστεως στον Θεό, της ένθερμης αγάπης στο Χριστό, της βέβαιης ελπίδας στην απύθμενη  ευσπλαχνία Του.
Οι Μυροφόρες με την καθαρότητα της καρδιάς, που διέθεταν, αξιώθηκαν πρώτες της θέας του Αναστημένου Κυρίου, για να γίνουν στη συνέχεια Απόστολοι των Αποστόλων. Οι Μυροφόρες βίωσαν τη μέθεξη της Χάριτος της Αναστάσεως.
Οι Χριστιανοί, αγωνιστές ανένδοτοι, στοχεύουν με την Ορθόδοξη Ασκητική στην κάθαρση της καρδιάς, απαραίτητη προϋπόθεση της κοινωνίας με τον Θεό.
Στον αγώνα κατά των παθών αναγκαία  η  ανδρεία, η οποία προχωρεί με την καρδιά και απορρίπτει τη λογική. Ο αγωνιστής προσπερνάει τη δειλία, αποκρούει το θράσος και αντιμετωπίζει με ανδρείο το φρόνημα τις δύσκολες στιγμές, είτε πειρασμικές επιθέσεις, είτε προκλήσεις λογισμών, είτε εμφανίσεις πολυποίκιλων αντιξοοτήτων.
Μυροφόρες οι τολμηρές εκείνες γυναικείες υπάρξεις.
Κάθε πρόσωπο όμως έχει τη δυνατότητα, με την ακριβή τήρηση των εντολών του Χριστού, με την ενεργό συμμετοχή στη Μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, με την αδιάλειπτη προσευχή, να πετύχει την κάθαρση της καρδιάς, να προχωρήσει στο φωτισμό του νου και να φθάσει στην θέωση, στη μέθεξη του Θεού, στη  βίωση του Μυστηρίου της Αναστάσεως,να γίνει όντως Μυροφόρος Χριστού.
Ας το επιχειρήσουμε.-