Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

" Χαίρε, κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις·..."( Στάσις Γ΄ Ν4 )
« Χαίρε, κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις·
χαίρε, απογεννώσα Λυτρωτήν αιχμαλώτοις».
( Στάσις Γ΄ Ν4 )

Η ταπεινή Κόρη της Ναζαρέτ, Μαριάμ, με την παραμονή της στα Άγια των Αγίων και τον προσωπικό της αγώνα, πέτυχε, δυνάμει Θεού, να εξαγιασθεί, μετά την κάθαρση της καρδιάς, να θεοχαριτωθεί και να αναδειχθεί Κεχαριτωμένη.
Σκεύος εκλογής, λοιπόν, του Θεού, είναι η εκλελεγμένη πασών των γενεών, Εκείνη, που θα αναδειχθεί Μητέρα του Θεού.
Όντως η Μαριάμ αποδέχεται το θέλημα του Θεού και συνεργεί στο σωστικό Του σχέδιο και κυοφορεί τον Υιό Του, του Οποίου η σύλληψη έγινε ΄΄εκ Πνεύματος Αγίου΄΄.
Η Μαριάμ αναδεικνύεται Θεοτόκος, εφ’ όσον τίκτει τον Θεάνθρωπο Ιησού. Εκείνη, λοιπόν, προσφέρει στην ανθρωπότητα, η οποία είναι βυθισμένη στο έρεβος, στο σκοτάδι της αμαρτίας, στην πολυποίκιλη  πλάνη, τον αλάθητο Οδηγό, τον Χριστό. Εκείνος, θα οδηγήσει μεθοδικά τον άνθρωπο, ο οποίος βρίσκεται σε αδιέξοδο στο ξέφωτο, στην έξοδο, στη λύτρωση, στην ελευθερία.
Ελευθερωτής ο Κύριος, χαρίζει την αληθινή ελευθερία στους δέσμιους της ζοφερής αμαρτίας, της δεινής αιχμαλωσίας, στον δυνάστη τύραννο, Διάβολο.
Εκείνη, η Θεοτόκος, τίκτει τον Μοναδικό Λυτρωτή του ανθρώπου, τον Κύριο των πάντων, τον Χορηγό της ζωής. Η προσφορά της  στον άνθρωπο πολυσήμαντη. Οι ενέργειές της πολυδιάστατες. Οι κινήσεις της διαχρονικές.

΄΄Χαίρε, λοιπόν, συ, γιατί κυοφορείς Οδηγό, για τους πλανωμένους στα σκότη της αμαρτίας· χαίρε, συ, γιατί γεννάς Απελευθερωτή, για τους αιχμαλώτους στον Διάβολο΄΄.-