Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Σύναξη Αρχαγγέλου Γαβριήλ.
Σύναξη   ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ   ΓΑΒΡΙΗΛ.


Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, που  σημαίνει Θεός και άνθρωπος, διακόνησε την  ένσαρκη  οικονομία  του Θεανθρώπου Λόγου επάξια.
Κτιστό Πνεύμα ο ίδιος, συμπροεξάρχει των  Αγγέλων  και  διακονεί  αναντίρρητα τα σχέδια του Θεού.
Υπόδειγμα  υπακοής  και τύπος διακονίας προβάλλει προσκλητικά  προς  όλους  μας.   
Ας τον  μιμηθούμε.-