Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

D.N.A.;


    D.N.A ;
 
Η  ανθρωπότητα απειράριθμη.
Ποικιλία  χαρακτήρων.
Πλήθος  ταλάντων.
Αναρίθμητων  πτώσεων.

Εγωϊσμοί  υπερφίαλοι.
Ταπεινοφροσύνη ανύπαρκτη.
Απατηλές  υποσχέσεις.
Ασύστολες  απάτες.

Κι  όμως υπάρχει κοινό D.N.A.
Είμαστε ΄΄ εικόνες  Θεού΄΄.
Ας μην το ξεχνάμε.
Ας  αποφεύγουμε τις  
                       παραμορφώσεις.-

                               Από την ποιητική Συλλογή
                                     ΄΄ΣΚΙΡΤΗΜΑΤΑ΄΄
                                             Ελ.Α.Κλ.