Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Αρ. Φ. 52 Ν.- Δ. 2012


ΚΑΛΑ   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ   ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ
**************************************************************
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ   ΕΚΔΟΣΗ   ΑΡ.Φ.  52 ΝΟΕΜ.. – ΔΕΚ .  2012 /  Διανέμεται  δωρεάν.                                             
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΣΟΣ.  Γράφει και  επιμελείται (Δυνάμει Θεού)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΡΗ   Εκπ/κός 
ΤΗΛ.-FAX: 22210-29549  Κ.Τ. 6936773200
e-mail:  eklidoniari@hotmail. com    και    elklidon@otenet.gr
Η  ιστοσελίδα μου: www.antilaloiorthodoxias.blogspot.com
**************************************************************
Ζ ω η φ όρ α     Ρ ή μ α τ α

Το μεγάλο μήνυμα της εορτής των Χριστουγέννων
Αγίου Εφραίμ του Σύρου.

Ο Μέγας Βασίλειος θαυμάζοντας το γεγονός της Γεννήσεως του Χριστού, θέτει στο στόμα της Παναγίας τα ακόλουθα λόγια: «Πώς να Σε ονομάσω εγώ, θαυμαστό μου βρέφος; Τι θνητό όνομα να δώσω στον καρπό του Αγίου Πνεύματος; Να Σου προσφέρω θυμίαμα η γάλα; Έχεις ανάγκη από τις μητρικές μου φροντίδες, ή να πέσω στα πόδια Σου και να Σε λατρεύω; Τι ανεξήγητη αντίθεση; O ουρανός είναι ο θρόνος Σου κι εγώ σε τοποθέτησα στα γόνατά μου. Σε βλέπω στην γη κι όμως δεν άφησες τον ουρανό. O ουρανός είναι εκεί, όπου ευρίσκεσαι Εσύ».
Την απορία και την έκπληξη της Παναγίας συμμερίζεται και Άγιος Βασίλειος. Και προσπαθώντας να βρει το μυστικό που πέτυχε την ένωση τόσο αντιθέτων πραγμάτων, καταλήγει ότι είναι Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ!
Από ταπείνωση ο Θεός έγινε άνθρωπος!
Από την ταπείνωσή Του η γη έγινε ουρανός!
Δεν ανέβηκε ο άνθρωπος στον ουρανό. Κατέβηκε ο Θεός στην γη. Και έτσι μας έμαθε έμπρακτα, πως μπορεί η γη, από τόπος εξορίας να γίνει παράδεισος. Από ζούγκλα, να γίνει Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και οι πρώτοι, που αξιώθηκαν να Τον προσκυνήσουν, ήταν οι ταπεινοί ποιμένες.
Και οι γεμάτοι ταπεινό και ειλικρινές φρόνημα αναζήτησης της αλήθειας, «μάγοι εξ ανατολών»
Αυτή η αρετή της Ταπείνωσης  είναι  το  μεγάλο  μήνυμα της  εορτής των
Χριστουγέννων. Μόνο ο άνθρωπος που καλλιεργεί και αγαπάει αυτή την αρετή, μπορεί κάπως να νιώσει, τι έγινε εκείνη την παγωμένη νύχτα του Δεκέμβρη στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Και μόνο με αυτή την αρετή, μπορεί να αξιωθεί να δεχθεί στην καρδιά του τον Νεογέννητο Βασιλέα και Σωτήρα Χριστό.-

                                                                                    
ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ  ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

21/11    Εισόδια της  Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ.   
Ι Ω Α Κ Ε Ι Μ  και Α Ν Ν Α !

  Ενα ευάρμοστο και θεοσεβές ζευγάρι.  Δυο άνθρωποι με Θεϊκή πορεία και αφανή Θεϊκή ευλογία. Άνθρωποι προσευχής έχουν καυτό το αίτημα της τεκνογονίας.
Η πολυετής ένθερμη και επίμονη παράκλησή τους βρίσκει θετική ανταπόκριση από το Θεο.  Ένα  χαριτωμένο κοριτσάκι, ο καρπός  της  προσευχητικής τους πάλης με το  Θεο.  Ενα παιδί προωρισμένο αφιερωτικά από τούς γονείς του, αλλά και σκεύος  εκλογής από το Θεό.
           Τριών  χρονών η ΜΑΡΙΑΜ  εισάγεται στο Ναό και παραδίδεται στα χέρια του  Αρχιερέα  Ζαχαρία.  Εκεῖ, στα  Άγια των  Αγίων, θα  παραμείνει  επί  δώδεκα χρόνια. Τροφή  ουράνια  θα  διατρέφει το σώμα.  Ο  λόγος του Θεού και η προσευχή  θα τροφοδοτεί την ψυχή.
 Μ Α Ρ Ι Α Μ !  Η   εκλελεγμένη πασών των γενεών  .  Εκείνη, που  με την ταπείνωση και υπακοή, που διαθέτει δίνει τη συγκατάθεσή  της, για  την επίτευξη του λυτρωτικού  Θεϊκού  σχεδίου. Δέχεται  να γίνει Μητέρα του Θεού και δική μας Μητέρα. Είναι η  ΠΑΝΑΓΙΑ, η  Καταφυγή  και Προστασία και Μεσίτρια του κόσμου.- 
    
                
Ν Υ Ξ Ε Ι Σ

            «Χάριτι δε Θεού ειμι ό ειμι». ( Α΄ Κορ. ιε΄ 10 )
            Κάθε άνθρωπος διαθέτει χαρίσματα, θεόσδοτα, δώρα της Θείας Χαρης, αλλά και επίκτητα, ανθρώπινης ενέργειας και Θείας συνέργειας. Επομένως ό,τι έχει ο άνθρωπος το χρεωστεί στον Δωρεοδότη Κύριο.
            Η τοποθέτηση αυτή αληθής και  ψυχωφελής είναι, αφού ευγνώμονα αισθή-ματα διεγείρει και δικλείδα ασφαλείας  ακριβής είναι, αφού ταπείνωση προξενεί, με την απεξάρτηση από το «εγώ» και την εξάρτηση από τον Θεό.
            Η απόδοση των έργων μας στην παντοδυναμία και πανευσπλαχνία και πανσυνέργεια του Θεού, έκφραση ταπεινή και ως εκ τούτου προσελκύει το Θεϊκό έλεος και μας διατηρεί κάτω από την κραταιά προστασία Του.
            Με τη Χάρη του Θεού, λοιπόν, είμαστε ό,τι είμαστε.-

                                                                                                                                                                           
Ε Ν Α Υ Σ Μ Α Τ Α

v     Η   Θ ε ο π ο ί η σ η   του  α ν θ ρ ώ π ο υ 
και  η  π ε ρ ι θ ω ρ ι ο π ο ί η σ η  του ΘΕΟΥ
προκαλούν  ά γ χ ο ς.-

v  Η  Χ ρ ι σ τ ο π ο ί η σ η  του  ε ί ν α ι  μας
απόδειξη  τ έ λ ε ι α ς   π ί σ τ ε ω ς.-

v     Ζ ή σ ε   με  τη  μ ν ή μ η  της  Κ ρ ί σ η ς  του  ΚΥΡΙΟΥ 
για  να  ζ η σ ε ι ς   α ι ω ν ι α    ε υ φ ρ ο σ υ ν α.-

v  Η  π α ρ α κ ρ ά τ η σ η  του  ι δ ί ο υ  θ ελ ή μ ατ ο ς
   α π ο δ ι ώ κ ε ι   το   Θ ε ϊ κ ό  θ έ λ η μ α.-

v      Σ τ ο χ ε ύ ο ν τ α ς  τον  Ο υ ρ α ν ό 
κερδίζεις  και  τη  γ η.                                     
v  Σ τ ο χ ε ύ ο ν τ α ς   τη  γ η  
χάνεις  και τον  Ο υ ρ α ν ό  και  τη  γ η.-

v  Οι   κ α λ ο ί   λ ο γ ι σ μ ο ί  
επιφέρουν     ε σ ω τ ε ρ ι κ ή    η σ υ χ ί α  
μέσα  σε   ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή   α ν η σ υ χ ί α.-

v      Μ έ ρ ι μ ν α  χωρίς  ΘΕΟ  είναι  μ α τ α ι ο π ο ν ί α.                                                    
      Α μ ε ρ ι μ ν ί α   με  το  ΘΕΟ  επιφέρει  τη  χ ο ρ η γ ί α.-

v  Η  π ο σ ό τ η τ α  των  δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν,
που δ ι ε κ δ ι κ ε ί ς, αποδεικνύει  
την  π ν ε υ μ α τ ι κ ή   σου  σ τ ά θ μ η.-

                            
 
                   Από την ποιητική Συλλογή ΄΄ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ΄΄   Ελ.Α.Κλ.
ΑΦΟΡΜΗΣΕΙΣ – ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ.
Μια  ηλιαχτίδα.
Ένα  σεληνόφως.
Μια  τεθλιμμένη  μορφή.
Ένας  κατάκοπος  οδοιπόρος.
Αφόρμηση  για  εξόρμηση.
Η  αγάπη  σε  δράση.
Ένα ΄΄παρών΄΄ στο  προσκλητήριο.-
         
ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΕΣ  ΡΗΣΕΙΣ

Ø    Ταπείνωσον τον λογισμόν της υπερηφανείας, πριν η υπερηφάνεια σε ταπεινώσει.
                                                                                             Εφραίμ  ο  Σύρος.

Ø  Ο Θεός δεν βλέπει στο πρόσωπο, ούτε στην εξωτερική μόνο εμφάνιση των ηθών, ούτε στις κραυγές μας, αδελφοί, αλλά στην συντριμμένη και ταπεινωμένη καρδιά.                                                         
                                      Όσιος Συμεών Νέος Θεολόγος.
Ø  Ματαία πάσα άσκησις, πάσα εγκράτεια, πάσα υποταγή, πάσα ακτημοσύνη και πάσα πολυμάθεια, ταπεινοφροσύνης εστερημένη.                               
                                                                                                      Εφραίμ ο Σύρος.

Ø  Όπως η σκιά  ακολουθεί το σώμα, έτσι και τους ταπεινούς στοχασμούς ακολουθεί το έλεος του Θεού.                                                                                            
                                                                                                          Ισαάκ ο Σύρος.  
           
Ø  Ταπείνωσε τον εαυτό σου μπροστά στους άλλους και θα υψωθείς. Διότι όπου βλαστάνει η ταπείνωση, εκεί αναβλύζει η δόξα του Θεού.            
                                                                                                       Ισαάκ ο Σύρος.

Ø  Εάν ήμεθα απλοί ως τα παιδία, ο Κύριος θα εδείκνυεν εις ημάς τον παράδεισον, θα εβλέπομεν Αυτόν εν τη δόξη των Χερουβίμ και των Σεραφίμ και πασών των επουρανίων δυνάμεων και των Αγίων. Αλλά δεν είμεθα ταπεινοί, και δια τούτο βασανίζομεν και  εαυτούς και τους άλλους, όσοι ζουν μεθ  ἡμῶν.
                                                                                                        Όσιος  Σιλουανός.

Ø   Ω, πόσον πρέπει να ικετεύωμεν τον Κύριον, ίνα δώσει εις την ψυχήν το ταπεινόν Άγιον Πνεύμα! Η ταπεινή ψυχή έχει μεγάλην ανάπαυσιν, η υπερήφανος όμως βασανίζει η ιδία εαυτήν. Ο υπερήφανος δεν γνωρίζει την αγάπην του Θεού και ευρίσκεται μακράν Αυτού. Υπερηφανεύεται ότι είναι πλούσιος ή επιστήμων ή ένδοξος, αλλά δεν γνωρίζει το έσχατον της πενίας και της απωλείας αυτού, διότι τον Θεόν δεν εγνώρισεν. Όστις όμως αγωνίζεται κατά της υπερηφανείας, εις αυτόν ο Κύριος γίνεται βοηθός, ίνα νικήση τούτο το πάθος.                  
                                                                                                     Όσιος Σιλουανός.
Ø  «Αν θέλεις να δεις καλύτερες μέρες, ν  ἀγαπήσεις την αγία ταπείνωση μ  ὅλη   σου την ψυχή και θα βρεις την ειρήνη του Χριστού».  
                                                                                Στάρετς  Αντώνιος  της Όπτινα.

Ø  «Την ψυχική σου ωφέλεια θα τη βρεις εκεί που δε γίνεται το θέλημά σου». 
                             Στάρετς  Αντώνιος  της Όπτινα.
  
Ø  Γιατί δεν λέγει η Γραφή, ότι ο Θεός αντιπαθεί τους πόρνους, η άλλους αμαρτωλούς, αλλά τους υπερηφάνους; Επειδή η υπερηφάνεια είναι ιδιότητα των δαιμόνων. Επειδή ο υπερήφανος είναι κατά κάποιο τρόπο συγγενής του διαβόλου.
                                                                                          Στάρετς Βαρσανούφιος.               
Ø  Η οδός της υπακοής είναι η πιο σύντομη. Και η πιο σωστή. Η υπακοή είναι κάτι, που ξεπερνάει τις φυσικές δυνάμεις του ανθρώπου. Γι  αὐτό, για την τήρησή της ο Κύριος δίνει την δύναμη.                                                   
                                                                                              Στάρετς Βαρσανούφιος.      
Ø  «Άμα υπάρχει ταπείνωση, υπάρχουν όλα. Και όταν ταπείνωση δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτε. Έστω κι αν ο άνθρωπος κάνει θαύματα».
                                                                                         Στάρετς Βαρσανούφιος.
Ø     Τον κατώτερό σου μην τον ταπεινώνεις.
Δεν μας σώζει ούτε η άσκηση, ούτε η αγρυπνία, ούτε η νηστεία, αλλά μόνο η αληθινή ταπεινοφροσύνη. Και αυτό το ομολόγησαν σε κάποιο μεγάλο ασκητή οι ίδιοι οι δαίμονες!                                                                                Αγία Θεοδώρα.

Ø  Η βασιλεία του Θεού έχει πόρτα χαμηλή. Για να μπεις πρέπει ή να είσαι παιδί ή να σκύψεις .                                                                                            
                                                                                                 Άγιος Αυγουστίνος.